Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / 1e Haags Archief

2.05.84
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.84
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1939-1945
merendeel 1940-1942

Omvang:

4.00 meter; 682 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit stukken betreffende de voortzetting van het Haagse ministerie van Buitenlandse zaken onder Duitse bezetting, in de jaren 1940-1942. Feitelijk beperkten de departementale werkzaamheden zich tot de behartiging van de belangen van Nederlandse ambtenaren in Belgie en bezet Frankrijk. De inventaris bevat vooral stukken van de afdelingen Algemeen Secretariaat en Juridische Zaken.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1815-1942

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Het 'Eerste Haags Archief' van het Departement van Buitenlandse Zaken werd in 2002 door het ministerie ter bewerking aangeboden aan de Centrale Archief Selectiedienst, die dit in de periode 2003-2004 uitvoerde.

De cesuren van het archief van 14 mei 1940 en van 11 juni 1942 zijn te verklaren uit het feit dat het departement zich toen elders in 's-Gravenhage vestigde totdat de bezetter het in 1942 ophief. Omdat er enkele voorstukken uit 1939 zaten bij stukken uit 1940 is dit jaartal ook bij het beginjaar van de datering opgenomen. De toevoeging van het jaartal 1945 aan het eindjaar 1942 houdt verband met het feit dat de agenda's van het voormalige departement tot die tijd doorlopen.

De inventaris is gebaseerd op een archiefschema met stukken van algemene aard en stukken betreffende bijzondere onderwerpen. De aanwezigheid van de notulen van het College van Secretarissen-Generaal uit 1943 in de eerste rubriek is te verklaren uit het feit, dat elk departement hiervan een set ontving. In dit geval dus als rechtsopvolger het Departement van Binnenlandse Zaken, afdeling voormalig Departement van Buitenlandse Zaken. De rubriek van de stukken betreffende bijzondere onderwerpen is overeenkomstig de in de Staatsalmanak beschreven organisatie onderverdeeld in de afdelingen van het departement. De plaatsing van de stukken was goed mogelijk doordat de namen van de afdelingen duidelijk op de stukken stonden vermeld. Daarbinnen zijn zij op chronologische volgorde geplaatst. Waar dit gewenst was zijn gelijksoortige dossiers samengevoegd of onder één hoofdbeschrijving geplaatst.

Omwille van de toegankelijkheid is er een index gemaakt op namen van personen en van externe organisaties, die in de beschrijvingen voorkomen (bijlage). Omdat er in de literatuur niet zo veel naar dit archief is verwezen, werd afgezien van het maken van een concordantie op oude codenummers.

Omdat het archief oorlogsgerelateerde stukken bevat, is het in zijn geheel bewaard. Bij de aanvang van de inventarisatie bestond het uit 37 dozen (4,5 meter), waarvan door samenvoeging van een aantal dossiers 4 meter overbleef.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

ik ben op zoek naar het volgende, archiefinventaris 2.05.84

627 Overlijdensakte van J.A.M.H. Pyls, met een geleidebrief van de
Nederlandse consul-generaal in Basel, 1940
\is het mogelijk hier van deze stukken een kopij te verkrijgen

mijn dank jos Linssen

wijnandsrade@hotmail.com

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
  • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
  • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
  • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in