Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commissariaat Makassar

2.05.61.04
A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.61.04
Auteur: A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1947-1957
merendeel 1950-1957

Omvang:

4,50 meter; 219 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in hetNederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Behalve agenda`s van ingekomen en uitgaande (geheime) stukken bevat het archief dossiers over personeelszaken en protocollen. Stukken inzake juridische aangelegenheden zoals naamlijsten van geïnterneerden, nationaliteitskwesties van Indische Nederlanders en Chinezen, Nederlandse "RMS"- arrestanten, moordaanslagen, ontvoeringen, dreigbrieven en intimidatie. Het archief bevat verder monsterrollen en scheepsverklaringen, documenten over economische zaken, bijvoorbeeld de nationalisatie van Nederlandse bedrijven en emigratie. Op sociaal gebied zijn er onder meer stukken over de zorg voor de Indo-Europese gemeenschap, rehabilitatie-uitkeringen en repatriëring. Voorts culturele aangelegenheden zoals het onderhoud van de Nederlandse erevelden en politieke en militaire kwesties zoals de stukken betreffende de Indonesische rechterlijke macht, politie, gouverneurs en politici. Over het conflict inzake Nieuw-Guinea en kwesties rond Ambonese ex-KNIL-militairen zijn eveneens stukken in het archief terug te vinden.

Archiefvormers:

  • Nederlands Commissariaat te Makassar (Indonesië), (1947), 1950-1957

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Bij aanvang van de inventarisatiewerkzaamheden bleek de omvang van het archief ingekrompen tot 6,5 meter. Het verschil met de eerder genoemde cijfers is mogelijk ontstaan als gevolg van niet geregistreerde vernietigingswerkzaamheden De agenda's (ca. 2 meter) waren nog compleet aanwezig, maar bevonden zich in een deplorabele staat.De losbladige agenda's zijn daarom van een nieuw omslag voorzien.Ongeveer 4,5 meter van het archief bestond uit stukken opgeborgen in dossier-omslagen.Bij nadere bestudering hiervan bleek dat de administratie op de post veel te wensen had overgelaten.Dit is ongetwijfeld mede veroorzaakt door de verschillende indelingssystemen die op de post werden gebruikt.Van 1950 tot december 1951 gebruikte men een grove rubrieksindeling aangeduid met letterafkortingen.Van december 1951 tot juli 1952 werden de stukken ingedeeld volgens een combinatie van een letter en een cijfer die achtereenvolgens rubriek en onderwerp aanduidden. Hierna ging men over op de gebruikelijke cijfer code-indelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.Eigenlijke dossiers werden evenwel zelden gevormd.Stukken betreffende eenzelfde zaak werden vaak verschillend ingedeeld en daarom op verschillende plaatsen opgeborgen. Aan de hand van de laatst genoemde code is geprobeerd dit zoveel mogelijk te herstellen. Helaas zijn de agenda's daardoor nog maar in beperkte mate bruikbaar.

De scheiding tussen geheim en ongerubriceerd archief is niet gehandhaafd, omdat in beide archiefdelen bij de oorspronkelijke dossiervorming zowel geheime als ongerubriceerde stukken werden opgenomen.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in