Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commissariaat Makassar

2.05.61.04
A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.61.04
Auteur: A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1987

CC0

Periode:

1947-1957
merendeel 1950-1957

Omvang:

4.50 meter; 219 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in hetNederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Behalve agenda`s van ingekomen en uitgaande (geheime) stukken bevat het archief dossiers over personeelszaken en protocollen. Stukken inzake juridische aangelegenheden zoals naamlijsten van geïnterneerden, nationaliteitskwesties van Indische Nederlanders en Chinezen, Nederlandse "RMS"- arrestanten, moordaanslagen, ontvoeringen, dreigbrieven en intimidatie. Het archief bevat verder monsterrollen en scheepsverklaringen, documenten over economische zaken, bijvoorbeeld de nationalisatie van Nederlandse bedrijven en emigratie. Op sociaal gebied zijn er onder meer stukken over de zorg voor de Indo-Europese gemeenschap, rehabilitatie-uitkeringen en repatriëring. Voorts culturele aangelegenheden zoals het onderhoud van de Nederlandse erevelden en politieke en militaire kwesties zoals de stukken betreffende de Indonesische rechterlijke macht, politie, gouverneurs en politici. Over het conflict inzake Nieuw-Guinea en kwesties rond Ambonese ex-KNIL-militairen zijn eveneens stukken in het archief terug te vinden.

Archiefvormers:

 • Nederlands Commissariaat te Makassar (Indonesië), (1947), 1950-1957

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verdere vernietiging van archiefbescheiden heeft plaatsgevonden volgens de richtlijnen van de vernietigingsbeschikking van 1960 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierbij is wel, gezien de rigoreuze vernietigingsacties waaraan het archief in het verleden heeft blootgestaan, enige voorzichtigheid betracht. Een verklaring van vernietiging is hieronder opgenomen.

Verklaring van vernietiging

De hieronder vermelde stukken kunnen worden vernietigd volgens de vernietigingsbeschikking van 1960.

 • oude dossieromslagen
 • kopieën van stukken
 • brochures, folders, kranteknipsels e.d. voor zoverre niet behorend bij stukken die ten principale zijn bewaard
 • stukken waarvan de inhoud is opgenomen in officiële publicaties
 • stukken waarvan het beleid en afdoening elders liggen
 • stukken betreffende aanbiedingen,adresverleningen,doorzendingen zonder bijlagen
 • stukken betreffende verkeerde agendering, zoekgeraakte brieven, nummering van stukken, post- en koerierszendingen, rappels
 • stukken betreffende bestellingen van goederen
 • stukken betreffende sollicitaties van niet-aangestelde personen
 • stukken betreffende normaal periodiek verlof
 • stukken betreffende comptabele aangelegenheden
 • stukken betreffende de afgifte van paspoorten
 • stukken betreffende routinematige consulaire werkzaamheden met betrekking tot de scheepvaart en voor de scheepvaartinspectie
 • stukken betreffende het verlenen van routinematige bemiddeling aan individuele emigranten en repatrianten
 • negatieve en korte routinematige berichten op verzoeken om inlichting

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in