Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Verre Oosten

2.05.52
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.52
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1944-1955
merendeel 1947-1950

Omvang:

19.00 meter; 595 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Directie Verre Oosten te Batavia fungeerde als een agentschap van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het archief bevat voor de periode 1947-1950 stukken betreffende de organisatie en de taakuitvoering. Er zijn onder meer stukken m.b.t. regeling van de repatriëring van diverse groepen mensen, migratiepolitiek in de regio, de economische positie van Nederlands-Indië/Republik Indonesia, lucht-en scheepvaartaangelegenheden, oorlogsschade en roofgoed, inlichtingen over personen, de politieke activiteiten en opvatiingen van groepen (speciaal de communistische gezindheid), politieke aangelegenheden (waaronder diplomatieke activiteiten in het kader van de diverse onderhandelingen met de Republik Indonesia), de politionele acties en andere militaire aangelegenheden, de betrekkingen met de Verenigde Naties en de soevereiniteitsoverdracht. Tevens zijn er stukken over Nieuw-Guinea. Tot slot is er ook nog berichtgeving van andere posten en internationale organisaties, commissies en conferenties.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Verre Oosten (DIRVO) te Batavia

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Materiële toestand

De materiële toestand van het archief was redelijk te noemen. Het archief bevatte veel roestig ijzerwerk. De bescheiden zijn niet noemenswaardig beschadigd. Noch is er schimmel of ander bacteriologische beschadiging in het archief aangetroffen.

De materiële verzorging bestond uit:

 • verwijderen van alle ijzerwerk;
 • per bestanddeel (inventarisnummer) verpakken in een zuurvrije drieluik omslag;
 • verpakken van de omslagen in zuurvrije "Amsterdamse" dozen;
 • aanbrengen van een zuurvrije etiket, zowel op de omslagen als op de dozen, met daarop het inventarisnummer vermeld.
Inventarisatie

Er bevonden zich geen bescheiden met een algemeen karakter in het archief, zodat voor het inventarisschema de hoofdindeling organisme-taakuitvoering is toegepast.

In eerste instantie is geprobeerd om de lettercode als uitgangspunt te gebruiken voor het inventarisschema, maar hiervan is in sommige gevallen afgeweken omdat:

 • sommige rubrieksaanduidingen niet voldeden aan het criterium van exclusiviteit, de rubrieken sloten elkaar niet uit;
 • sommige gebruikte codes de lading van de dossiers niet goed dekten;
 • door vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende stukken, sommige rubrieken zodanig uitgedund werden dat de titels niet meer dekkend waren.

Er werden verzamelbeschrijvingen gemaakt wanneer er sprake was van series, facetdossiers, deeldossiers en verzameldossiers. In de verzamelbeschrijvingen zijn de deelbeschrijvingen óf chronologisch óf alfabetisch geordend. De dossiervorming liet nogal te wensen over; de meeste dossiers waren eigenlijk onderwerpsmappen; stukken die over hetzelfde onderwerp gingen, waren bij elkaar geplaatst. Dit is in de inventaris terug te vinden door de vele onderwerpsbeschrijvingen.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Onderstaande dossiers zijn pas in 2002 aan het archief toegevoegd en zijn blijkbaar tijdens de bewerking van het archief door de CAS in 1995 niet meegenomen.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in