gahetNA in het Nationaal Archief

BuZa / Buitenlandse Dienst

2.05.51
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.51
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
CC0

Periode:

1940-1955
merendeel 1945-1954

Omvang:

13,20 meter; 892 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat gegevens over de organisatorische, huishoudelijke en personele aangelegenheden van de diplomatieke posten en consulaten van Nederland in het buitenland.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken/Directie Buitenlandse Dienst

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

De begincesuur is bepaald op 21 december 1945, de datum van instelling van de DBD. De eindcesuur, 31 december 1954, is bepaald door het verschil in bewerking dat het archief moest ondergaan. Het in deze inventaris opgenomen gedeelte is op de klassieke wijze geselecteerd en geïnventariseerd. Het andere gedeelte (vanaf 1955) zal worden bewerkt in het kader van PIVOT. De selectie zal worden uitgevoerd aan de hand van een basisselectiedocument. Toch zijn een aantal dossiers waarvan de datering doorliep in 1955 opgenomen in deze inventaris. Dit zijn dossiers waarvan de essentie in 1954 of eerder lag maar die door een aantal nagezonden stukken over de cesuur liepen.

Ten behoeve van de bewerkingen werden de volgende hulpmiddelen gebruikt: Voor de selectie: Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken en in de archieven van de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland, vastgesteld bij beschikking van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 februari 1960, no. APA-25691 en van de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 april 1960, no. 69502.

Voor ordening en materiële verzorging: Pivot-brochure: 'Normen Goede en Geordende Staat' (1993)

Van de 21 meter archief is tijdens de bewerking 3.5 meter te vernietigen bescheiden afgescheiden. Dit is een vernietigingspercentage van 16,6.

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in