Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Montreal

2.05.48.10
G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.48.10
Auteur: G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
CC0

Periode:

1916-1954
merendeel 1922-1954

Omvang:

26,20 meter; 226 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De werkzaamheden van het consulaat-generaal te Montreal waren vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort verblijvende Nederlanders. Politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap, later de ambassade, te Ottawa.
Het archief van het consulaat-generaal bevat agenda's van ingekomen en uitgaande stukken en stukken betreffende Nederlandse vice-consulaten in Canada. Verder zijn er vooral veel personeelsdossiers van Nederlanders die (tijdelijk) in het land verbleven. Ook bevat het stukken over de emigratie van Nederlanders naar Canada, stukken over verschillende handelsbetrekkingen en scheepvaartaangelegenheden en stukken over de deelname van Canada aan de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er stukken aanwezig over Nederlandse (culturele) verenigingen in Canada, stukken betreffende het Nederlands Koninklijk Huis.

Archiefvormers:

 • Consulaat-Generaal Montreal

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Omvang

De correspondentie van en met het consulaat generaal is door schoning op de post en het departement aanzienlijk verkleind. Voor de inventarisatie had het archief een omvang van 137 dozen (ca. 15 meter). Na schoning bedraagt de totale omvang van het archief 115 dozen (ca. 12.5 meter).

Bijlage: Verklaring van vernietiging

De hieronder vermelde stukken afkomstig uit het archief van het consulaat generaal te Montreal (Canada), (1916) 1922-1954 kunnen worden vernietigd volgens de richtlijnen van de vernietigingslijst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (1960).

 • Duplicaten van stukken
 • Ontvangsbevestigingen
 • Doorzendingen
 • Dankbetuigingen
 • Stukken m.b.t. in dezelfde vorm terugkerende gebeurtenissen van protocollaire aard
 • Stukken waarvan het beleid en de afdoening elders liggen
 • Declaraties en facturen
 • Stukken m.b.t. normaal periodiek verlof
 • Verzoeken om handelsinlichtingen
 • Stukken m.b.t. reis en verblijfskosten
 • Stukken m.b.t. aanmonstering van schepelingen
 • Stukken m.b.t. het opsporen van adressen van Nederlanders in het buitenland

Hoeveelheid: 22 dozen (ca. 2.5 meter) in opdracht van G.J. Lasee, 's Gravenhage, 3 juli 1990

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in