Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Montreal

2.05.48.10
G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.48.10
Auteur: G.J. Lasee
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1916-1954
merendeel 1922-1954

Omvang:

26.20 meter; 226 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De werkzaamheden van het consulaat-generaal te Montreal waren vooral gericht op handels- en scheepvaartaangelegenheden en op bijstand en bemiddeling van in het ressort verblijvende Nederlanders. Politieke aangelegenheden werden behandeld door het gezantschap, later de ambassade, te Ottawa.
Het archief van het consulaat-generaal bevat agenda's van ingekomen en uitgaande stukken en stukken betreffende Nederlandse vice-consulaten in Canada. Verder zijn er vooral veel personeelsdossiers van Nederlanders die (tijdelijk) in het land verbleven. Ook bevat het stukken over de emigratie van Nederlanders naar Canada, stukken over verschillende handelsbetrekkingen en scheepvaartaangelegenheden en stukken over de deelname van Canada aan de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er stukken aanwezig over Nederlandse (culturele) verenigingen in Canada, stukken betreffende het Nederlands Koninklijk Huis.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal Montreal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in