Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Advies Volkenrechtelijke Vraagstukken

2.05.40
W.M.E. Bruseker
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.40
Auteur: W.M.E. Bruseker
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1911-1940
merendeel 1920-1940

Omvang:

2.20 meter; 103 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het archief van de Commissie van Advies voor Volkenrechtelijke Vraagstukken (1911) 1920-1940 bestaat voornamelijk uit stukken aangaande het Volksbondverdrag en diverse vredesconferenties; o.a. de verdragen van Locarno en het Kellogg-verdrag. Tevens bevat het archief stukken m.b.t. arbitrage en codificatie, stukken betreffende de bestrijding van terrorisme, zeevaart en luchtoorlog aangelegenheden, en de Schelde kwestie.
De archiefstukken bestaan o.a. uit uitgewerkte voorstellen, concepten en ontwerpen, notulen, rapportages en correspondentie.

Archiefvormers:

 • Commissie van Advies voor Volkenrechtelijke Vraagstukken

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  •  1 Lijsten

   • leden
   • rapporten
   • notulen
  •  2 Diversen [1912-1939]

   • personalia
   • personalia 1912-1914 (1913)
   • personalia 1918- (1918-1939)
   • ledenlijst;adressen
   • naam der commissie: Commissie van Advies voor Volkenrechtelijke Vraagstukken (was: Commissie van Voorbereiding voor de Derde Vredesconferentie) (1920)
   • vacatiegeld en briefport 1919-1922
   • afgegeven stukken; inlichtingen
   • stukken aan de leden 1919-1936
   • stukken aan departement 1935
   • stukken aan Vereeniging voor Volkenbond en Vrede 1935
   • verzoek van Nederlandsch Instituut voor Efficiency 1929
  •  3 Opgave onderwerpen [1912]

   • voorbereidende gegevens
   • notulen 8 juni 1912
   • rapport 4 juli 1912
   • verzoek minister om uitgewerkte voorstellen 7 augustus 1912
   • schrijven minister; verzoek om advies 8 mei 1913
   • concept 6e sub-commissie
   • opmerkingen generaal Van Oordt
   • niet aangetroffen (R-1 4)
   • Engelse verklaring in parlement 1913
   • herzien concept 6e sub-commissie
   • opmerkingen generaal Van Oordt
   • antwoord van de 6e sub-commissie
   • notulen 7 februari 1914 p. 2
   • concept-rapport 12 februari 1914
   • notulen 13 februari 1914
   • herzien concept: zie rapport
   • notulen 6 maart 1914 p. 12
   • rapport 18 maart 1914 bijlage 2: zie volledig rapport van 18 maart
   • notulen 8 juni 1912 p. 11
   • rapport 27 januari 1913
   • antwoord van minister van 12 februari 1913
   • punten aan departement; uittreksel verslag 2e vredesconferentie
   • notulen 8 juni 1912 p. 11
   • rapport 4 juli 1912 p. 6
   • Russische commissie van voorbereiding 1912
   • notulen 22 februari 1913 p. 2
   • nota Van Vollenhoven 1 november 1913
   • notulen 13 november 1913 p. 4
   • overleg met minister 17 november 1913
   • antwoord minister 21 november 1913
   • notulen 21 november 1913 p. 1
   • voorstel Van Vollenhoven, Van Heeckeren en Van Eysinga 10 december 1913
   • notulen 19 december 1913 p. 1; 7 februari 1914 p. 16: zie dossier notulen notulen
   • voorstel reglement Internationale Commissie
   • notulen 6 maart 1914 p 14: zie dossier notulen
   • rapport 28 maart 1914: zie volledig rapport bijlage 3
   • ontwerp-verdrag Van Eysinga en Van Vollenhoven 1914
   • notulen 23 april 1914 p. 8
   • niet aangetroffen (R-3 19)
   • notulen 19 december 1913 p. 2: zie dossier notulen
   • niet aangetroffen (R-4 2)
   • antwoord minister 31 december 1913
   • notulen 7 februari 1914 p. 2
   • concept 8e sub-commissie 24 februari 1914
   • notulen 6 maart 1914: zie dossier notulen
   • rapport 22 juni 1914 bijlage 11: zie volledig rapport
   • schrijven Prof. Van Vollenhoven 23 maart 1914
   • notulen 30 maart 1914 p. 9
   • concept van Prof. Van Vollenhoven
   • notulen 23 april 1914 p. 11
   • rapport 22 juni 1914 bijlage 14: zie volledig rapport
   • notulen 8 juni 1912 p. 8
   • rapport 4 juli 1912 p. 2
   • notulen 22 februari 1913 p. 4
   • notulen 13 november 1913 p. 1 en 5
   • schrijven minister met aanwijzingen 19 november 1913
   • concept le sub-commissie
   • opmerkingen Van Eysinga februari 1914
   • opmerkingen Van Vollenhoven februari 1914
   • notulen 13 februari 1914 p 15, 22
   • brief en memorandum Brown Scott januari 1914
   • herzien concept le sub-commissie 25 februari 1914
   • opmerkingen Van Vollenhoven 1 maart 1914
   • notulen 6 maart 1914 p. 1
   • drukproeven
   • rapport 18 maart 1914 bijlage 1: zie volledig rapport
   • schrijven secretaris maart 1914 , met bijlagen
   • nota Van Eysinga en Van Vollenhoven 21 april 1914 (procesregelen)
   • ontwerp rechtsmacht
   • notulen 23 april 1914 p. 1 en 6
   • drukproeven
   • 2e rapport 22 juni 1914 bijlagen 2 en 3: zie volledig rapport
   • opmerkingen Fransche Kamer over kosten arbitrage
   • opgave wenschelijk geachte wijzigingen in arbitrageverdrag
   • notulen 8 juni 1912 p. 8, 11, 12
   • rapport 4 juli 1912 p. 2
   • notulen 22 februari 1913 p. 2; notulen 21 november 1913 p. 1; notulen 13 februari 1914 p. 12: zie dossier notulen
   • voorstel Van Vollenhoven 16 februari 1914
   • schrijven secretaris 11 maart 1914
   • notulen 6 maart 1914 p. 16: zie dossier notulen
   • voorstel 1e en 5e sub-commissie 26 maart 1914
   • niet aangetroffen (R-4 11)
   • concept-rapport 8 april 1914
   • drukproeven voor rapport; zie voor rapport 22 juni 1914: volledig rapport, bijlage 1
   • voorstel Van Eysinga en Van Vollenhoven 5 maart 1914
   • voorstel 1e en 5e sub-commissie 23 maart 1914
   • notulen 30 maart 1914 p. 9: zie dossier notulen
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 16
   • notulen 8 juni 1912 p. 7
   • circulaire en schrijven Algemeene Nederlandsche Bond "Vrede door Recht"
   • nota Van Vollenhoven 4 november 1913
   • notulen 13 november 1913 p. 2
   • voorstel Van Vollenhoven 14 november 1913
   • notulen 21 november 1913 p. 1: zie dossier notulen
   • concept 7e sub-commissie 24 januari 1914
   • notulen 13 februari 1914 p. 11
   • concept commissie 19 februari 1914 met Fransche vertaling 1914
   • voorstel Van Vollenhoven 1 maart 1914
   • notulen 6 maart 1914 p. 15: zie dossier notulen
   • notulen 9e sub-commissie 16 maart 1914
   • concept Van Vollenhoven 23 maart 1914
   • notulen 9e sub-commissie 27 maart 1914
   • concept 9e sub-commissie 27 maart 1914
   • notulen 30 maart 1914 p. 9
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 10
   • notulen 8 juni 1912 p. 6; notulen 4 juli 1912 p. 4
   • schema voor verdrag Van Eysinga
   • ontwerp 2e sub-commissie
   • notulen 21 november 1913 p.4: zie dossier notulen
   • notulen 27 november 1913 p. 1
   • ontwerp 2e sub-commissie; 2e lezing
   • notulen 19 december 1913 p. 13
   • ontwerp-verdrag van commissie
   • notulen 7 februari 1914: zie dossier notulen
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 4
   • notulen 8 juni 1912 p. 6; rapport 4 juli 1912 p. 4; notulen 21 november 1913 p. 4: zie dossier bijlage 4
   • ontwerp 2e sub-commissie 24 maart 1914
   • notulen 30 maart 1914 p.1
   • niet aangetroffen (R-4 6)
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 5
   • notulen 8 juni 1912 p. 2
   • rapport 4 juli 1912 p. 5
   • ontwerp 6e sub-commissie 29 oktober 1913
   • notulen 27 november 1913 p. 4
   • herzien ontwerp 6e sub-commissie
   • notulen 19 december 1913 p. 12
   • concept rapport commissie; Fransche vertaling;
   • Nederlandsche Memorie van Toelichting
   • nota Roëll betreffende buitrecht februari 1914
   • notulen 13 februari 1914 p. 15
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 6
   • voorbereidende nota Van Eysinga: zie dossier rapport 4 juli 1912
   • notulen 8 juni 1912 p.10; rapport 4 juli 1912 p. 5
   • bepalingen betreffende territoriale zee in andere landen 1913
   • concept 3e sub-commissie 1913
   • notulen 13 november 1913: zie dossier notulen
   • herzien concept 3e sub-commissie
   • notulen 21 november 1913 p. 2: zie dossier notulen
   • concept-rapport commissie
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 7
   • notulen 8 juni 1912 p. 9
   • rapport 4 juli 1912 p. 2
   • notulen 12 november 1913 p. 11: zie dossier notulen
   • schrijven aan minister 17 november 1913
   • antwoord van minister 21 november 1913
   • notulen 21 november 1913 p. l: zie dossier notulen
   • concept 6e sub-commissie januari 1914
   • notulen 7 februari 1914 p. 6
   • 2e concept 6e sub-commissie 12 februari 1914
   • notulen 13 februari 1914 p. 3
   • 3e concept 6e sub-commissie 21 februari 1914
   • notulen 6 maart 1914 p. 12
   • concept-rapport commissie 9 maart 1914
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlage 8
   • nota's met opgave van punten van Van Eysinga en Lycklama à Nyeholt juni 1912
   • notulen 8 juni 1912 p. 2
   • rapport 4 juli 1912 p. 5
   • niet aangetroffen (R-4 4)
   • concept Van Eysinga-Lycklama 21 december 1912
   • notulen 22 februari 1913 p. 5
   • concept 5e sub-commissie, 1e reeks 15 augustus 1913
   • notulen 27 november 1913 p. 10
   • herzien concept 5e sub-commissie
   • notulen 19 december 1913 p. 13: zie dossier notulen
   • concept-rapport commissie
   • 2e concept 5e sub-commissie 20 maart 1914; technische herziening 2e reeks, punten 1-17 van 1e reeks; speciale opgave betreffende landoorlogverdrag
   • notulen 30 maart 1914 p. 5
   • herzien concept landoorlog 6 april 1914
   • herzien concept overige verdragen 9 april 1914
   • notulen 23 april 1914 p. 11
   • concept-rapport (voor eindredactie)
   • rapport 22 juni 1914: zie volledig rapport bijlagen 9 en 12
   • verzoek om advies 30 januari 1918
   • schrijven voorzitter 20 februari 1918
   • schrijven minister 17 juni 1918
   • opmerkingen der leden
   • mededelingen secretariaat
   • brieven Marburg; Nederlandsche anti-oorlogsraad
   • schrijven Nederlandsche anti-oorlogsraad 20 juni
   • notulen 18 juli 1918
   • concept-rapport 24 juli 1918
   • schrijven minister 25 juli 1918
   • rapport 30 augustus 1918
  •  21 Volkenbondsbeginselen [1918-1919]

   • nieuwe voorstellen ontvangen na rapport over league to enforce peace 1918
   • concept Loeff-Van Eysinga voor Volkenbondsbeginselen
   • notulen 16 december 1918
   • concept-rapport
   • notulen 30 december 1918
   • rapport 20 januari 1919 met bijlage: Volkenbondsbeginselen
   • memorie Van Oordt 16 december 1918
   • notulen 30 december 1918
   • gewijzigde memorie Van Oordt 1918
   • notulen 20 januari 1919
   • notulen 7 februari 1919
   • herziene (3e) memorie Van Oordt
   • gewijzigde punten van no. 198
   • notulen 17 februari 1919
   • rapport 26 februari 1919
   • schrijven minister 17 februari 1919
   • schrijven minister 21 februari 1919
   • rapport Prof. Huber 1918
   • N.R.C. 15 februari 1919 p. 2
   • Fransche tekst Parijsch ontwerp 1919
   • notulen 10 maart 1919
   • notulen 11 maart 1919
   • concept-rapport maart 1919
   • notulen 14 maart 1919
   • rapport 15 maart 1919
   • nota Van Eysinga betreffende Nederlandse voorstellen 3 april 1919
   • rapport Nederlandse delegatie te Parijs
   • vergadering 24 april 1919
   • rapport van Commission de la Société des Nations
   • Duitsch ontwerp
   • notulen 11 juni 1919
   • rapport sub-commissie 4 juli 1919
   • notulen 14 juli 1919
   • notulen 15 juli 1919
   • concept-rapport juli 1919
   • notulen 21 juli 1919
   • Duitsche tekst
   • 1e rapport 1 augustus 1919
   • schrijven minister 11 oktober 1919
   • notulen 31 oktober 1919
   • 2e rapport 6 november 1919
   • 3e rapport 3 december 1919
   • schrijven minister - verzoek om advies 30 juni 1920
   • toelichting Noorwegen; mededeling Zweden
   • notulen 17 juli 1920
   • Deensch voorstel
   • rapport 3 augustus 1920
   • schrijven minister - verzoek om advies 30 juni 1920
   • notulen 17 juli 1920
   • voorstellen sub-commissie 9 augustus 1920 hierin: wijziging naam commissie 30 juli '20
   • herhaald verzoek om advies 10 augustus 1920
   • notulen 13 september 1920: notulen bij wijze van rapport aan minister gezonden, zie dossier rapporten
   • bijlage bij brief van minister 10 augustus 1920
   • notulen 18 oktober 1920
   • rapport 1 november 1920
  •  31 Ontwerp vast hof [1920]

   • ontwerpen Permanent Hof van Internationale Justitie
   • niet aangetroffen (14 -2)
   • notulen 18 oktober 1920
   • rapport 1 november 1920
   • verzoek om advies 5 februari 1921
   • voorstellen De Louter, Van Oordt en Surie
   • notulen 26 februari 1921
   • concept-rapport
   • rapport 5 maart 1921
   • amendementen Nederland 22 maart 1921
   • rapport commission au conseil 17 juni 1921
   • ontwerp-goedkeuringswet 1922
   • schrijven minister - verzoek om advies 18 april
   • opmerkingen Visser
   • vragenlijst voorzitter 24 mei 1922
   • notulen 29 mei 1922
   • notulen 10 juni 1922
   • concept-rapport
   • notulen 30 juni 1922
   • concept-rapport (2e lezing) juli 1922
   • antwoorden van 8 staten t.a.v. artikel 16
   • concept-wet van sub-commissie 14 juli 1922
   • notulen 18 juli 1922
   • concept memorie van toelichting van sub-commissie
   • notulen 27 juli 1922
   • memorie van toelichting
   • schrijven minister 26 september 1922
   • schrijven minister - verzoek om advies 30 juni
   • concept-rapport 14 juli 1922
   • notulen 18 juli 1922
   • notulen 27 juli 1922
   • rapport 15 augustus 1922
   • 2 brieven minister, 26 september en 28 oktober
   • verzoek om advies
   • notulen 24 maart 1923
   • rapport wijzigingsvoorstellen 4 april 1923
  •  36 Garantieverdrag [1922-1924]

   • schrijven minister - verzoek om advies 6 november 1922
   • notulen 27 november 1922
   • notulen 6 januari 1923
   • ontwerp-garantieverdrag van Lord Cecil 5 januari 1923
   • concept-rapport
   • notulen 24 maart 1923: zie dossier wijziging artikel 10
   • rapport 4 april 1923
   • nota regering aan volkenbond 23 juni 1923
   • 2 volkenbondrapporten 1923
   • Amerikaansch ontwerp-garantieverdrag 10 juni 1924
   • nota Nederland aan volkenbond 30 juli 1924
  •  37 Korfoe [1924]

   • volkenbondsstukken betreffende Korfoe
   • notulen 10 mei 1924
   • notulen 13 mei 1924
   • notulen 14 juni 1924
   • concept-rapport juni 1924
   • rapport 20 juni 1924
  •  38 Arbitrage-politiek [1924-1925]

   • schrijven minister - verzoek om advies 17 april 1924
   • Zweedsch-Zwitsersch conciliatieverdrag mei 1924; Scandinavische conciliatieverdragen 1924
   • notulen 12 juli 1924
   • opgave arbitrage-clausules in Nederlandse handelsverdragen oktober 1924
   • voorlopig en definitief protocol van 5e Assembleé 1924
   • notulen 28 oktober 1924
   • opmerkingen van voorzitter 6 november 1924
   • notulen 6 november 1924
   • notulen 8 november 1924
   • opmerkingen generaal Van Oordt 14 november 1924
   • concept-rapport december 1924
   • notulen 18 en 19 december 1924
   • herzien concept 31 december 1924
   • rapport 10 januari 1925
   • brief minister - verzoek om advies 4 januari
   • opmerkingen prof. Van Eysinga 22 januari en 15 februari 1926
   • notulen 23 januari 1926
   • concept-rapport 10 februari 1926 en correspondentie over het concept
   • rapport 11 maart 1926
   • schrijven minister - verzoek om advies 31 maart
   • notulen 26 april 1926
   • 8 rapporten sub-commissies
   • rapport marine 5 mei 1926
   • notulen 18 juni 1926
   • concept-rapport 9 augustus 1926
   • rapport 8 september 1926
   • schrijven minister - verzoek om advies 2 februari 1927
   • concept-rapport 15 februari 1927.
   • notulen 18 februari 1927
   • rapport 24 februari 1927
   • schrijven minister - verzoek om advies 23 juni 1927
   • voorgeschiedenis rapport nopens artikel 11
   • voor-ontwerp rapport C.D.C. 63
   • processen-verbaal comité du conseil voor ontwapening
   • concept-rapport 11 augustus 1927
   • notulen 15 augustus 1927
   • rapport 19 augustus 1927
   • brief adj.-secr. commissie 20 augustus 1927 bijlage: uitgave Volkenbond A 14
   • brief minister - verzoek om advies 16 juli 1927; bijlage: verdrag Frankrijk-Zwitserland
   • concept-rapport 11 augustus 1927
   • notulen 15 augustus 1927 (met correspondentie)
   • rapport 19 augustus 1927
   • brief minister - verzoek om advies 28 juni 1927
   • concept-rapport quaestionnaires 9-11 10 november 1927
   • notulen 18 november 1927
   • rapport quaestionnaires 9-11 22 november 1927
   • concept-rapport quaestionnaire 8 6 december 1927
   • notulen 9 december 1927
   • rapport quaestionnaire 8 9 december 1927
   • brief minister - verzoek om advies 28 maart 1928
   • notulen 25 april 1928; welkom nieuwe leden commissie
   • concept-rapporten subcommissies; nationaliteit 29 mei 1928 met correspondentie; territoriale wateren 29 juni 1928; staten-aansprakelijkheid 29 juli 1928
   • opmerkingen mr. Beucker Andreae rapport; territoriale wateren 28 juli 1928
   • notulen 13 augustus 1928
   • notulen 20 augustus 1928
   • rapporten 12 september 1928
   • brief minister - verzoek om advies 29 mei 1928
   • alleen bijlage aangetroffen
   • concept-rapport 28 juli 1928
   • notulen 20 augustus 1928
   • rapport 12 september 1928
  •  47 Acte général [1928]

   • brief minister - verzoek om advies 3 oktober
   • leidraad besprekingen 31 oktober 1928
   • notulen 3 november 1928
   • concept-rapport 21 november 1928
   • notulen 15 december 1928
   • 2e concept-rapport = rapport 15 december 1928
   • brief minister - verzoek om advies 20 augustus
   • notulen 15 december 1928: zie dossier modelverdrag
   • concept-rapport = rapport
   • brief minister - verzoek om advies 27 november
   • concept-rapport 12 december 1928
   • notulen 15 december 1928
   • 2e concept 15 december 1928
   • rapport 29 december 1928
   • brief minister - verzoek om advies 10 april
   • concept-rapport 15 juni 1929
   • notulen 19 juni 1929
   • rapport 22 juni 1929
   • brief minister - verzoek om advies 7 mei 1929
   • concept-advies 13 juni 1929
   • notulen 19 juni 1929
   • rapport 22 juni 1929
  •  52 Kellogg-verdrag [1928-1930]

   • brief minister - verzoek om advise 11 november 1929
   • verzamelde documenten betreffende Kellogg 1928, verzameld door A. Lysen 1929
   • leidraad besprekingen 5 december 1929
   • notulen 9 december 1929: zie omslag 56
   • notulen 23 december 1929: zie omslag 53
   • concept-rapport 26 december 1929
   • mededelingen voorzitter 4 januari 1930
   • notulen 6 januari 1930 (zie omslag 55)
   • rapport 7 januari 1930
   • brief minister - verzoek om advies 31 oktober 1929
   • Bases de Discussion I C.73.M.38 1929
   • concept-rapport 12 december 1929
   • notulen 21 december 1929
   • notulen 23 december 1929
   • herzien concept 13 januari 1930
   • rapport 28 januari 1930
   • verzoek om advies (zie omslag 53)
   • Bases de Discussion II C.74.M.39 1929
   • concept-rapport 6 december 1929
   • notulen 9 december 1929
   • notulen 16 december 1929
   • herzien concept 13 januari 1930
   • rapport 28 januari 1930
   • brief minister - verzoek om advies 31 oktober 1929
   • concept-rapport december 1929
   • notulen 6 januari 1930
   • 2e concept 15 januari 1930
   • rapport 28 januari 1930
   • Bases de Discussion III C.75.M.69
   • brief minister - verzoek om advies 31 oktober 1929
   • notulen 9 december 1929
   • concept-rapport 18 december 1929; ongewijzigd rapport 28 januari 1930
   • brief minister - verzoek om advies 20 mei 1930
   • concept-rapport 23 juni 1930
   • notulen 26 juni 1930
   • herzien concept 26 juni 1930
   • rapport 4 juli 1930
   • 2e verzoek om advies 12 november 1930
   • notulen 22 december 1930
   • 2e rapport 30 december 1930
   • brief minister - verzoek om advies 6 januari
   • concept-rapport 8 april 1931
   • notulen 13 april 1931
   • rapport 17 april 1931
   • brief minister - verzoek om advies 17 maart; geleidelijke codificatie
   • brief minister - verzoek om advies 31 maart; snelle ratificatie
   • concept-rapport codificatie 23 april 1931
   • concept-rapport ratificatie 25 april 1931
   • notulen 27 april 1931
   • rapport codificatie 30 april 1931
   • rapport ratificatie 30 april 1931
   • brief minister - verzoek om advies 22 februari 1935
   • concept-rapport 4 maart 1935
   • notulen 8 maart 1935
   • herzien concept 12 maart 1935
   • notulen 15 maart 1935
   • 1e rapport 15 maart 1935
   • brief minister-2e verzoek om advies 3 juni 1935
   • 2e concept-rapport 21 juni 1935
   • notulen 24 juni 1935
   • 2e rapport 2 juli 1935
   • nota regering aan secretaris-generaal van de volkenbond 5 september 1935
   • brief minister-3e verzoek om advies 2 maart 1936
   • 3e concept-rapport 18 april 1936
   • notulen 24 april 1936
   • 3e rapport 28 april 1936
   • schrijven minister aan secretaris-generaal van de volkenbond 15 juli 1936
   • brief minister - verzoek om advies 22 februari 1935; zie dossier herziening oorlogsrecht algemeen (omslag 74)
   • brief voorzitter 1 juni 1935; bijlagen: 1935 Argentijnsch verdrag 10 oktober 1933; Pacte Roerich 15 april 1935
   • concept-rapport 7 februari 1936
   • notulen 11 februari 1936
   • rapport 13 februari 1936
   • brief minister - verzoek om advies 24 april
   • nota voorzitter 22 mei 1936
   • notulen 29 mei 1936
   • concept-rapport 2 juli 1936
   • rapport 27 juli 1936
   • nota minister aan secretaris-generaal van de volkenbond 29 oktober 1936
  •  63 Recht tot overvliegen [1936-1937]

   • brief minister - verzoek om advies 24 december 1936
   • agenda en leidraad vergadering, 18 januari 1937
   • notulen vergadering 22 januari 1937
   • concept-rapport; notulen 5 februari 1937
   • rapport 6 februari 1937
  •  64 Luchtbombardement [1935-1937]

   • brief minister - verzoek om advies 1937; zie dossier rapport overvliegen 6 februari 1937 (omslag 63)
   • notulen 5 februari 1937
   • opmerkingen luit.-gen. P.J. van Munnikrede 1937
   • notulen 18 februari 1937
   • voorlopige redactie algemeen artikel
   • gedeelten uit rede Hitler 21 mei 1935; gedeelten uit memorandum Duitsland aan Engeland 1 april 1936
   • notulen 4 maart 1937
   • concept van hr. Visser van zones 17 maart 1937
   • aantekening van hr. Van Hamel vrije zones rede van Hitler 1937
   • concept-rapport 22 maart 1937
   • notulen 1 april 1937
   • herzien concept-rapport 10 april 1937
   • rapport 13 april 1937
   • juristenrapport 19 februari 1923
   • rapport sub-commissie 14 juni 1935
   • notulen 2 december 1935
   • notulen 19 december 1935
   • notulen 16 januari 1936
   • notulen 30 januari 1936
   • notulen 11 februari 1936
   • notulen 21 februari 1936
   • notulen 9 maart 1936
   • overzicht besprekingen van december 1935-maart 1936, juni 1936
   • notulen 5 februari 1937
   • notulen 4 maart 1937
   • notulen 18 maart 1937
   • aantekening heren Kosters en Surie inzake requisities 18 maart 1937
   • notulen 29 april 1937
   • notulen 13 mei 1937
   • notulen 27 mei 1937
   • opmerkingen voorzitter inzake derouteren 7 juni
   • notulen 10 juni 1937
   • voorstel voorzitter inzake derouteren 14 juni
   • opmerkingen dr. J.A. van Hamel inzake aanhouden van vliegtuigen 16 juni 1935
   • notulen 17 juni 1937
   • notulen 24 juni 1937
   • concept-rapport zoals aan voorzitter gezonden 5 juli 1937
   • concept-rapport 15 juli 1937
   • rapport 12 augustus 1937
   • brief minister - verzoek om advies 10 november
   • opmerkingen voor de vergadering van voorzitter 5 december 1937
   • notulen 9 december 1937
   • notulen 16 december 1937
   • concept-advies 30 december 1937
   • rapport 10 januari 1938
  •  68 Bezet gebied 1e deel [1934-1939]

   • leidraad voorzitter 16 mei 1938
   • notulen 19 mei 1938
   • notulen 9 juni 1938
   • vragenlijst heer Kosters 13 juni 1938
   • notulen 24 november 1938
   • notulen 8 december 1938
   • nota dr. J.A. van Hamel (rechtsbevoegdheid oorspronkelijke regering) 21 december 1938
   • notulen 23 december 1938
   • ontwerp-verdrag Internationale Rood Kruis (bescherming vijandelijke onderdanen) 1934
   • notulen 16 januari 1939
   • nota heer Van Hamel (toelating consulaire ambtenaren) 25 januari 1939 1939
   • notulen 6 februari 1939
   • notulen 13 februari 1939
   • Franse vertaling gedeelten Italiaans oorlogsrecht en neutraliteitsrecht 8 juli 1938
   • notulen 23 februari 1939
   • notulen 10 maart 1939
   • concept-rapport mejuffrouw Lycklama à Nyeholt zoals aan voorzitter gezonden 1939
   • concept-rapport 2 juni 1939
   • notulen 25 augustus 1939
   • notulen 2 september 1939
   • rapport 2 september 1939
  •  70 Prijsrecht 1e deel [1818-1939]

   • ontwerp-regeling prijsrecht en prijsrechtspraak door de commissie Loeff (heren Loeff, Surie en Suyling) 1915; instructie toepassing internationaal zeerecht in oorlogstijd 1913
   • notulen 13 februari 1939
   • Franse vertaling Italiaans neutraliteitsrecht, 8 juli 1938
   • rapport heren Surie en Verzijl 18 februari 1939
   • notulen 10 maart 1939
   • K.B. van 13 december 1818 inzake nemen van prijs schepen
   • notulen 20 maart 1939
   • rapport heren Surie en Verzijl inzake vlootinstructies en prijsreglement 24 maart 1939
   • aantekening heer Verzijl inzake organisatie prijsrechtspraak in buitenland 24 maart 1939
   • rapport heren Surie en Verzijl over contrabande 1939
   • rapport heren Surie en Verzijl over vlootinstructies en prijsreglement 24 maart 1939
   • notulen 3 april 1939
   • brief heer Van Asbeck inzake door prijsrechter toe te passen recht 30 maart 1939
   • nota's van leden (Van Hamel, Beucker Andreae, Telders en Verzijl) naar aanleiding van brief heer Van Asbeck april 1939
   • aantekening heer Verzijl inzake competentie prijsrechter in buitenland 15 april 1939
   • notulen 17 april 1939
   • notulen 8 mei 1939
   • notulen 15 mei 1939
   • concept-hoofdstuk II prijsgedingreglement opgesteld door sub-commissie Visser 22 mei 1939
   • conclusies sub-commissie Visser (heren Visser, Van Hamel, Kosters on Verzijl) inzake ontwerp Loeff 1939
   • overzicht huidige (23 mei 1939) stand van zaken Haagsche verdragen 1899 en 1907
   • notulen 26 mei 1939
   • ontwerp-mantelwet voor prijsreglement en prijsgedingreglement 26 mei 1939
   • notulen 5 juni 1939
  •  71 Prijsrecht 2e deel [1939]

   • rapport sub-commissie François 19 juli 1939
   • nota prof. Cleveringa (optreden kapitein koopvaardijschip) 14 juni 1939
   • aanvullend concept met toelichtend rapport van sub-commissie François 9 augustus 1939
   • notulen 11 augustus 1939
   • notulen 18 augustus 1939
   • brief heer Visser inzake indienen schadevergoedigingsactie 19 augustus 1939
   • notulen 25 augustus 1939
   • concept-prijsreglement; corrigendum 25 augustus
   • herzien concept-prijsgedingreglement augustus
   • concept-toelichting heer Verzijl op prijsgedingreglement 29 augustus 1939
   • nog te bespreken punten prijsgedingreglement; opgave heer Verzijl 29 augustus 1939
   • wijziging mantelwet 30 augustus 1939
   • notulen 2 september 1939
   • voorlopige tekst mantelwet en concept-memorie van toelichting 5 september 1939
   • herzien concept heer Verzijl voor toelichting prijsgedingreglement 4 september 1939
   • concept-prijsreglement (gedrukt)
   • notulen 11 september 1939
   • concept-prijsgedingreglement (gedrukt)
   • notulen 18 september 1939
   • nota heer Van Asbeck inzake verbindbaarheid, openbaarmaking en inwerkingtreding 19 sept.
   • corrigenda heer Verzijl op zijn herzien concept-toelichting 20 september 1939
   • herziene tekst prijsgedingreglement (niet aangetroffen)
   • herziene tekst prijsgedingreglement (niet aangetroffen)
   • notulen 25 september 1939
   • tekst prijsrechtwet (mantelwet) (niet aangetroffen)
   • notulen 26 september 1939
   • rapport 9 oktober 1939 aan minister: zie alg. (niet aangetroffen: dossier rapporten rapport, bijlagen genoemd onder 1, 2 en 5)
   • dankbetuiging minister 19 oktober 1939
  •  72 Scheldekwestie [1918-1919]

   • rapport Surie 30 december 1918; bijlagen: Scheldekwestie; kanaal van Gent naar zee
   • rapport Surie-Carsten over de Wielingen januari 1919
   • notulen 20 januari 1919
   • rapport Colenbrander over de Schelde, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg december 1918
   • notulen 7 februari 1919
   • nota Van Eysinga over de Wielingen 12 februari 1919
   • notulen 17 februari 1919
   • brief aan minister (verzoek tot nader onderzoek) 20 februari 1919

   aangehouden

   • brief minister - verzoek om advies 22 november
   • notulen 27 november 1922

   aangehouden

   Zie voor Juristenconferentie over herziening oorlogsrecht, Den Haag 1922-1923: erfenis prof. jhr. mr. W.J.M. van Eysinga-doos 2

  •  74 Oorlogsrecht-algemeen [1935-1936]

   • brieven minister - verzoeken om advies 22 februari 1935 en 13 april 1935
   • notulen 15 april 1935
   • rapport sub-commissie luchtoorlogsrecht 14 juni 1935 heren Beucker Andreae, Surie. Verzijl: zie dossiers luchtoorlog (65) en luchtbombardement (omslag 64)
   • rapport sub-commissie bescherming burgerbevolking en sancties 18 september 1935 heren Limburg, François, Munnekrede
   • rapport sub-commissie voorstellen commissie van Monaco 5 oktober 1935 heren Verzijl, Anema, Kleintjes (zis ook: omslag 75)
   • notulen 13 maart 1936
   • concept-werkprogramma 24 april 1936
   • notulen 24 april 1936
   • notulen 8 mei 1936
   • notulen 15 mei 1936
   • notulen 4 juni 1936
   • concept-algemeen artikel voor land-, zee- en luchtbombardement 9 juni 1936
   • amendement mw. Lycklama à Nyeholt op concept-algemeen artikel 11 juni 1936
   • mededeling voor-zitter 24 juni 1936
   • notulen 11 september 1936
   • fragmenten voor concept-rapport aan minister 1e deel 19 oktober 1936
   • aangehouden passage juni 1936
  •  75 Monaco-ontwerpen [1934-1937]

   • Vers l'Humanisation de la Guerre; compte rendu des travaux de la Commission; réunie par S.A.S. le Prince de Monaco februari 1934
   • rapport sub-commissie 5 oktober 1935 heren Limburg, François, Van Munnekrede
   • notulen 21 februari 1936
   • notulen 13 maart 1936
   • voorlopig rapport herziening oorlogsrecht juni 1936; overzicht der besprekingen december 1935-maart 1936; bijlage B Monaco-ontwerpen
   • notulen 4 maart 1937: zie dossier luchtbombardement (omslag 64)
   • concept van hr. Visser vrije zônes 17 maart 1937: zie dossier luchtbombardement (omslag 64)
   • aantekening Van Hamel vrije zônes 17 maart 1937
   • notulen 1 april 1937
   • rapport luchtbombardement 13 april 1937: zie dossier luchtbombardement (omslag 64)
  •  78 Notulen 1918-1923

   Niet aangetroffen:

   • 24 april 1919
   • 13 september 1920
   • 24 maart 1923
  •  79 Notulen 1927-1928
  •  80 Notulen 1929-1931

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in