gahetNA in the National Archives

BuZa / Economische Zaken

2.05.37
K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.37
Auteur: K. Bokstijn, J. van der Lelie, R. Jochems
Nationaal Archief, Den Haag
1987
CC0

Periode:

1919-1940

Omvang:

82,00 meter; 5758 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De in 1919 opgerichte Directie Economische Zaken was belast met de buitenlandse economische betrekkingen. Na 1933 is de informatiewaarde van het archief minder, omdat vanaf dat jaar de primaire verantwoordelijkheid voor de handelspolitiek lag bij het ministerie van Economische Zaken.
Het archief is geheel op onderwerp geordend, waarbij de omvang van de dossiers sterk uiteen loopt. Het bevat onder meer de rapportage van de diplomatieke en consulaire ambtenaren over de economische situatie in het land van hun standplaats. Het archief betreft onder meer stukken over: arbeidswetgeving, belastingen, financiële en monetaire zaken, certificaten van oorsprong, in- en uitvoerrechten, havens, scheepvaartverbindingen, luchtvaart, posterijen, spoorwegen, visserij, olieproductie. De serie door Nederland gesloten handelsverdragen is per land geordend.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie Economische Zaken (1919-1932)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Economische en Consulaire Directie (1933-1935)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Afdeling Consulaire en Handelszaken (1936-1940)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Kunt u het door u gezochte onderwerp in de beschrijvingen niet vinden (tijdens de inventarisatie is gebleken dat veel correspondentie ontbreekt met onbekende oorzaak: vernietiging, vervreemding?), dan kunt u nog raadplegen de toegangen op onder andere de DEZ dossiers, welke zijn ondergebracht bij de toegangen behorend bij het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 1871-1940 (2.05.34). Het betreft de volgende inventaris nummers:

 • Agenda's van 1919-1923 onder inventarisnummer 1349 t/m 1407.
 • Accusatieboek over de jaren 1920-1923 onder inventarisnummer 1408-1411.
 • Expeditieboek over de jaren 1919-1922 onder inventarisnummer 1412-1415.
 • Klappers op het expeditieboek, legaties 1919-1922 onder inventarisnummer 1416-1419.
 • Klappers op het expeditieboek, particulieren 1919-1922 onder inventarisnummer 1420-1423.
 • Namen en zakenklapper 1920-1930 onder inventarisnummer 1424-1459.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in