Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Bur. Administratie Duitsland

2.05.353
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.353
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1945-1949
merendeel 1946-1948

Omvang:

0.10 meter; 10 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en Duits.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende aanstellingen, overplaatsingen, processen-verbaal, klachten en rapporten over het (dis)functioneren van militair personeel, werkzaam in Duitsland.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Bureau Administratie Duitsland, (1945) 1946 - 1948 (1949)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Na de val van het Derde Rijk bestond Duitsland niet meer als soevereine staat. Maar voor Nederland waren officiële contacten met het achterland van groot belang. Daarom was Den Haag vanaf augustus 1945 door middel van de Nederlandse Militaire Missie (NMM) in Berlijn bij de Geallieerde Bestuursraad vertegenwoordigd. Deze missie stond aanvankelijk onder leiding van vice-admiraal L.A.C.M. Doorman en vanaf februari 1948 van vice-admiraal J.M. de Booy. Na de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) werden de betrekkingen hersteld en richtte de Nederlandse regering in 1949 een Nederlandse Missie (NM) in bij de Geallieerde Hoge Commissie in Bonn. In 1951 werd de NM verheven tot Nederlandse Ambassade in Bonn.

In Berlijn bleef de NMM gehandhaafd en omvatte tevens het Consulaat-generaal (sinds 1947) met aan het hoofd consul-generaal kolonel A. Millenaar, die na de oprichting van de NM in Bonn tevens de leiding overnam van de NMM in Berlijn omdat door de Russische autoriteiten alleen de NMM werd erkend. Het ambtsgebied van de NMM en het Consulaat-generaal omvatte de stad Berlijn onder geallieerd militair bestuur.

Op 1 mei 1948 trad het BAD/NMM, gevestigd aan de Korte Vijverberg 5 te Den Haag, niet meer op als orgaan van deze missie maar werd het administratief rechtstreeks onder het ministerie van Buitenlandse Zaken geplaatst. Het bureau kreeg de naam Bureau Administratie Duitsland en bleef aan de Korte Vijverberg onder leiding staan van majoor V.R. Los. De afdeling Inlichtingen werd opgeheven, de telefoondienst op Berlijn ging over naar de afdeling Verbindingen en Beveiliging en de werkzaamheden op gebied van reisdocumentatie (permits, visa, railwaywarrants) gingen naar Bureau Visa en Reiswezen. Het BAD/NMM hield zich hierna alleen nog bezig met de financiële administratie en de transporten/logistieke verzorging.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in