Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaten Peru

2.05.349
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.349
Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1922-1969

Omvang:

0.50 meter; 71 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Engels, Spaans,..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk brieven en rapporten over de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Peru.

Archiefvormers:

  • Consulaat-generaal Lima, 1940-1966
  • Vice-consulaat Paita, 1922-1969
  • Vice-consulaat Arequipa, 1937-1964
  • Vice-consulaat Chiclayo, 1959-1964

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In 1972 is het consulaat-generaal te Lima ondergebracht bij de ambassade. De archieven van het Consulaat-generaal zijn in het archief van de ambassade gevoegd. Het bestand met correspondentie inzake handelsbetrekkingen is in 1972 wel naar het ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht. In 1985 is het bewerkt door A.L.M. van Zeeland van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hoewel het vice-consulaat vice-consulaat te Paita al in 1880 werd opgericht, werd pas in 1922 begonnen met het aanleggen van een archief. In 1971 werd het naar Nederland overgebracht. Na bewerking in 1981 door drs. P.R. Post van hetministerie van Buitenlandse Zaken, is er één archiefdoos met bescheiden overgebleven.

Het archief van het vice-consulaat te Arequipa is in 1971 overgebracht naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het heeft betrekking op de periode 1937-1964. Het is niet bekend wat er is gebeurd met het archief van vóór die periode. Gegevens hierover zijn niet teruggevonden. Na bewerking in 1985 door H.B. Kossen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, is er één archiefdoos met bescheiden overgebleven.

Het archief van het vice-consulaat te Chiclayo dat in 1970 werd overgedragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken bestond uit slechts één archiefdoos. Deze is in 1985 bewerkt door H.B. Kossen van het ministerie.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2011 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in