Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaten Peru

2.05.349
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.349
Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1922-1969

Omvang:

0.50 meter; 71 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Engels, Spaans,..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk brieven en rapporten over de handelsbetrekkingen tussen Nederland en Peru.

Archiefvormers:

  • Consulaat-generaal Lima, 1940-1966
  • Vice-consulaat Paita, 1922-1969
  • Vice-consulaat Arequipa, 1937-1964
  • Vice-consulaat Chiclayo, 1959-1964

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In de gehele periode van het archief (1940-1966) was Henri van Ginhoven de Nederlandse consulaire vertegenwoordiger in Lima. Sinds 1927 was hij honorair vice-consul en in 1933 werd hij bevorderd tot honorair consul. Hij was directeur van de in Lima gevestigde NV Luis Guillermo Ostolaza Nationale Houtzaag Fabriek. De taken van de consul hadden vooral betrekking op de Nederlandse handelsbelangen in Peru. Naast bemiddeling had hij zijn handen vol aan de vaak omvangrijke zaken met betrekking tot betalingsproblemen of afzetmoeilijkheden. In 1956 werd hij bevorderd tot honorair consul-generaal. Hij bleef dat tot zijn pensioen in 1971.

Het vice-consulaat te Paita werd ingesteld in 1880. Paita was een kleine havenplaats in het noorden van Peru. De stad was niet van groot belang, maar het was de eerste haven die schepen vanuit het noorden komend in Peru konden aandoen. De post hield zich vooral bezig met handelsaangelegenheden. Eind jaren zestig van de vorige eeuw bleek dat er nauwelijks meer een beroep werd gedaan op het vice-consulaat te Paita, en in 1969 werd het door de Nederlandse regering gesloten.

Het vice-consulaat te Arequipa werd opgericht in 1878. De reden hiervoor was dat in het zuiden van Peru Nederlanders woonden, die door de slechte verbindingen geen gebruik konden maken van het consulaat te Lima. Bovendien lag Arequipa op een kruispunt van spoorlijnen. Nederlanders die van Peru naar Bolivia of vice versa reisden moesten daarbij Arequipa aandoen. In 1964 werd de post officieel verheven tot consulaat.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was Chiclayo een jonge stad in opkomst met goede lucht- en wegverbindingen met andere delen van Peru. De stad had al handelsbetrekkingen met Nederland (Philips en de KNSM). Reden voor de Nederlandse overheid om in 1958 een vice-consulaat in Chiclayo te openen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in