Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap Iran

2.05.342
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.342
Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1946-1954

Omvang:

2.00 meter; 234 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Een deel is in de talen Engels , Frans en Perzisch

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Iran op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap, zoals het huwelijk van shah Mohammed Reza Pahlevi met Soraya in 1949, Iraanse orders voor Nederlandse bedrijven en de Iraanse olie-industrie.

Archiefvormers:

  • Nederlandse gezantschap en consulaat in Iran (Teheran), 1946-1954

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In 1946 werd W.P. Montijn benoemd tot zaakgelastigde van Nederland in Iran. Op het moment van zijn benoeming had hij al een indrukwekkende loopbaan achter de rug bij de consulaire dienst. In 1908 was hij in dienst getreden en hij was consul-generaal geweest in Montreal, New York, Berlijn en San Francisco. Vóór zijn overplaatsing naar Teheran had hij als gezantschapsraad te Canberra, Australië gewerkt. Teheran was zijn laatste consulaire post. In november 1950 vertrok hij uit Teheran en ging met pensioen. Zijn opvolger in Teheran was A.J. Schrikker. Ook hij had zijn sporen in de consulaire dienst ruimschoots verdiend. Hij was werkzaam geweest bij verschillende consulaten in Duitsland en was na de oorlog uiteindelijk consul-generaal te Hamburg geworden. Ook voor Schrikker was Teheran een eindstation. In maart 1953 beëindigde hij zijn werkzaamheden en werd hij afgelost door de zaakgelastigde J.H. Zeeman. De ex-marine officier Zeeman was in 1944 te Londen in dienst getreden bij Buitenlandse zaken. Vóór 1953 werkte hij in Zwitserland, Duitsland, India en op het departement. Slechts een jaar had hij de leiding op de post Teheran. In februari 1954 vervolgde hij zijn carrière als zaakgelastigde te Peking. W.J.G. Baron Gevers was voor zijn benoeming tot gezant te Teheran in februari 1954 ondermeer werkzaam als ambassaderaad te Londen. Tot 1959 bleef hij op de post Teheran en werd daarna ambassadeur in Israël.

Tussen 1946 en 1954 was de personeelsbezetting van de post Teheran niet erg groot. De chefs de poste werden bijgestaan door een gezantschapssecretaris en soms werd een Nederlandse secretaresse uitgezonden. Onmisbaar waren de lokale Iraanse hulpkrachten. Sommigen verrichtten jarenlang trouwe dienst, zoals de tolk Mahmoud Nakhdjevani, die al in 1927 in dienst was getreden en in 1949 beloond werd met een gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau.

Het gezantschap fungeerde tussen 1946 en 1954 ook als consulaat. Nadat in 1946 het Nederlandse consulaat te Ahwaz definitief was opgeheven omvatte het ressort geheel Iran. Erg uitgebreid waren de consulaire werkzaamheden niet, doordat er in die tijd betrekkelijk weinig Nederlanders in het ressort verbleven. Daarnaast nam men de diplomatieke belangen van Luxemburg waar, een bezigheid die feitelijk weinig voorstelde.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in