Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap Guatemala

2.05.340
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.340
Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1946-1952

Omvang:

1.80 meter; 189 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en Spaans..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post protocollaire zaken, correspondentie met de afzonderlijke consulaten en dossiers over het tot stand komen van handelsverdragen, naoorlogse politieke betrekkingen en oorlogsschade, zoals scheepvaartverbindingen Nederland – Midden-Amerika, de activiteiten van de KLM in de landen van het ambtsgebied, handelsbevordering op het gebied van de landbouw en industrie, vrijhavens in Panama en de Nederlandse export naar Zuid- en Midden-Amerika. Voorts is aanwezig de rapportage, correspondentie en documentatie over het conflict tussen Guatemala en Groot-Brittannië inzake de kwestie Belize en de eventuele verbreking van de diplomatieke betrekkingen.

Archiefvormers:

  • Gezantschap Guatemala, 1946-1952

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Het archief van het Nederlandse gezantschap te Guatemala uit de periode 1946-1952 dat in totaal 45 archiefdozen omvatte werd in 1958 vanuit Havana naar Nederland verstuurd. De bijbehorende vier agendaboeken werden in 1960 nagezonden. Op de post was geen inhoudsopgave aan het archief toegevoegd. Voor de dossiervorming waren twee verschillende archiefcodes gebruikt: een lettercode voor de stukken uit de jaren 1946 t/m 1950 en een cijfercode voor de stukken uit 1951 en 1952. Het archief bevat stukken met betrekking tot Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica en Panama uit de periode waarin het gezantschap in Guatemala was gevestigd (1946 t/m 1951). Daarnaast zijn bij het archief de stukken gevoegd met betrekking tot dezelfde zes landen uit de eerste maanden na de verplaatsing van het gezantschap naar Havanna. Volgens de agendaboeken betreft het hier de stukken t/m mei 1952 maar er zijn ook enkele stukken van latere datum aangetroffen.

Bij de inventarisatie in 1980 zijn de bestaande dossierindeling en rangschikking van de dossiers zoveel mogelijk gehandhaafd. Slechts in enkele gevallen zijn kleinere dossiers over dezelfde onderwerpen samengevoegd. Ook zijn de dossiers om verwijzingen mogelijk te maken naast hun oorspronkelijke letter- of cijfercode voorzien van een doorlopende nummering. Naar deze nummering wordt verwezen in de bijgevoegde namen- en onderwerpenklapper. De vier agendaboeken zijn bij het archief geplaatst.

De verwerving van het archief

Het archief is in 2011 door Ministerie van Buitenlandse Zaken overgebracht naar het Nationaal Archief, krachtens artikel 12 van de Archiefwet 1995

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in