Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaten Roemenië

2.05.337
Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.337
Auteur: Haagse Vestiging Archiefbewerking
Nationaal Archief, Den Haag
2010
CC0

Periode:

1860-1954

Omvang:

8,30 meter; 735 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Frans, Roemeens..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de posten, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Roemenië op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de levering van onderzeeboten aan Roemenië in de jaren twintig, het Koninklijk Huis van Roemenië, handelsovereenkomsten met Nederland en de Nederlandse Vereniging in Roemenië.

Archiefvormers:

  • Gezantschap Boekarest; Consulaat-generaal/vice-consulaat Boekarest, 1921-1951; 1952-1954
  • Vice-consulaat Galati, 1860-1948
  • Vice-consulaat Braila/Constantza/Ploesti, 1872-1940

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De vestiging van de eerste officiële Nederlandse vertegenwoordiging in Roemenië vond plaats in 1841 te Galati. Roemenië bestond toen nog niet als zelfstandige staat en Galati behoorde tot het Turkse Rijk. Het consulaat te Galati ressorteerde onder de Nederlandse gezant te Constantinopel. In 1856 werd er bovendien een vice-consulaat geopend in Braila. Na de internationale erkenning van de Roemeense onafhankelijkheid in 1878, werden diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië aangeknoopt. Als uitvloeisel daarvan werd in 1880 in Boekarest een Nederlands gezantschap gevestigd. De eerste gezant was ridder J.A. Keun. De oprichting van het gezantschap te Boekarest ging gepaard met een reorganisatie van de consulaire dienst in Roemenië. Onder het gezantschap ressorteerden een consulaat-generaal te Boekarest, een consulaat te Galati, en vier vice-consulaten, te Braila, Sulina, Tulcea en Giurgiu. In de periode tussen het tot stand komen van een handelsverdrag in 1881 en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werden de economische contacten tussen Nederland en Roemenië steeds intensiever. Nederland werd zelfs de belangrijkste handelspartner van Roemenië. In deze periode werd ook een Nederlands vice-consulaat gevestigd te Constantza (1897). De Eerste Wereldoorlog betekende een breuk in de Nederlands-Roemeense economische betrekkingen. Hoewel de handel zich tijdens het interbellum enigszins herstelde, werd het oude vooroorlogse niveau niet meer bereikt. In 1919 werd het consulaat-generaal te Boekarest opgeheven, onder gelijktijdige oprichting van drie nieuwe consulaten in Boekarest, Ploesti en Campina. In 1921 werden ze vice-consulaten ressorterend onder het gezantschap te Boekarest.

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, waarin Roemenië de zijde koos van de As-mogendheden, werden de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Roemenië verbroken. Het Nederlandse gezantschap te Boekarest en de (vice-)consulaten werden opgeheven en de Nederlandse belangen werden vanaf 1941 waargenomen door de Zweedse gezant. Tot een heropening van de Nederlandse consulaten is het nooit gekomen. De Nederlandse regering kwam tot dezelfde conclusie die men ten aanzien van de consulaire posten in andere Oostbloklanden had getrokken: vanwege de tot een minimum teruggelopen economische betrekkingen hadden de consulaten in Roemenië hun redenen van bestaan verloren. Tot 1965 zouden de Nederlandse belangen worden behartigd door de Nederlandse gezant te Boedapest in Hongarije. In 1965 kwam er een Nederlandse ambassade in Boekarest.

De achtereenvolgende gezanten/zaakgelastigden waren:

Boekarest, Gezantschap (1921-1954)
1919-1923 1919-1923
1924-1929 1924-1929
1929-1934 1929-1934
1943-1937 1943-1937
1937-1941 1937-1941
1944-1946 1944-1946
1946-1948 1946-1948
1948-1950 1948-1950
1950 1950
1950-1951 1950-1951
1951 1951
Boekarest, Consulaat-generaa/Consulaat (1912-1942)
1901-1916 1901-1916
1915-1919 1915-1919
1919 1919
1919-1946 1919-1946
1921-1932 1921-1932
1915-1919 1915-1919
Galati, Vice-consulaat (1860-1948)
1860-1876 1860-1876
1876-1928 1876-1928
1928-(1951) 1928-(1951)
1951 1951
Braila, Vice-consulaat (1872-1937)
1874-1894 1874-1894
1894-1921 1894-1921
1921-1925 1921-1925
1925-(1946) 1925-(1946)
1946 1946
Constantza, Vice-consulaat (1910-1940)
1897-1912 1897-1912
1912-1927 1912-1927
1927-1938 1927-1938
1938-1939 1938-1939
1939-(1946) 1939-(1946)
1946 1946
Ploesti, Vice-consulaat (1919-1936)
1919-1923 1919-1923
1923-1926 1923-1926
1926-1928 1926-1928
1928-1936 1928-1936
1936 1936

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in