Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap Cuba

2.05.335
PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2010
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.335
Auteur: PWAA
Nationaal Archief, Den Haag
2010

CC0

Periode:

1894-1954
merendeel 1931-1954

Omvang:

3.80 meter; 335 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands , Engels, Spaans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de organisatie van de post, protocollaire zaken, en dossiers over de ontwikkelingen in Cuba op het gebied van juridische en sociale zaken, economie, cultuur, onderwijs en wetenschap. Te vinden zijn brieven en rapporten over onderwerpen als de suikerhandel met Nederland, het rookgenot van Prins Bernhard, het plan uit 1947 voor immigratie van boeren uit Europa naar Cuba, de vestiging van Europese joden in de Dominicaanse Republiek, rapportages over de politieke onrust in het Caraïbisch gebied rond 1950 en de betrokkenheid van Fidel Castro bij de mislukte staatsgreep van 1952. Daarnaast zijn er ook stukken aangetroffen van de onder NGC ressorterende consulaten in Haïti en de Dominicaanse Republiek.

Archiefvormers:

  • Nederlands Gezantschap Cuba (Havana), 1931-1954

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Tot 1931 werden de Nederlandse diplomatieke belangen in Cuba vertegenwoordigd door het gezantschap te Washington. Op aandringen van handels- en scheepvaartkringen, teneinde een handelsverdrag tot stand te kunnen brengen en omdat Cuba al sinds 1926 door een gezant in Nederland was vertegenwoordigd, werden in 1931 stappen ondernomen om de diplomatieke betrekkingen met Cuba wat nauwer aan te halen.

Mr. C.H.J. Schuller tot Peursum werd verbonden aan het gezantschap te Washington, maar had zijn standplaats in Havana in de kwaliteit van zaakgelastigde. De post Havana, met jurisdictie over Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek, was slechts een kort leven beschoren. In december 1932 werd de post weer opgeheven. Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek gingen weer tot het ressort van Washington behoren.

In 1944 werd te Havana een gezantschap opgericht. Eerste gezant was J.I. Noest (1944-1948). Hij had jurisdictie over de landen Cuba, Haïti en de Dominicaanse Republiek. Noest werd in 1948 opgevolgd door J.C. Brons, welke al spoedig werd teruggeroepen naar aanleiding van diplomatieke moeilijkheden rond zijn geloofsbrieven. H. Daniels was gezant van 1949-1952. In 1952 werd het ressort van de post Havana aanzienlijk uitgebreid omdat de post Guatemala werd opgeheven. Het ressort van die post, Guatemala, Costa Rica, Panama, El Salvador, Honduras en Nicaragua, werd aan dat van Havana toegevoegd. Derhalve was de nieuwe gezant, W.E. van Panhuys (1952-1955), bij liefst negen landen geaccrediteerd.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in