Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ambassade en Consulaat-Generaal India

2.05.290
G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.290
Auteur: G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1991

CC0

Periode:

1886-1954
merendeel 1922-1954

Omvang:

6.50 meter; 371 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Nederlandse Ambassade en Consulaat-Generaal te New-Delhi (Brits-Indië) bevat stukken betreffende de organisatie, registraties van Nederlanders, protocollaire zaken, stukken in verband met binnenlandse politieke-, juridische en sociale aangelegenheden en dossiers inzake internationale betrekkingen.

Te vinden zijn brieven en rapporten inzake onderwerpen als de betrekkingen tussen Brits-Indië en Nederlands-Indië, de totstandkoming van de regeringen van India, Pakistan, Afghanistan en Birma, grensgeschillen tussen India en China en tussen India en Pakistan, de Nederlandse kolonies in Bombay en Calcutta en de oude Portugese gebieden, legeroefeningen van het Brits-Indisch leger, Gandhi en de Nederlandse Himalaya expeditie in 1949-1951.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Ambassade te New-Delhi
  • Consulaat-Generaal te New-Delhi

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in