Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vert. Ontwikkelingshulp Suriname

2.05.284
CAS 1201
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.284
Auteur: CAS 1201
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1965-1981

Omvang:

20.80 meter; 581 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger voor ontwikkelingshulp aan Suriname te Paramaribo heeft betrekking op de ontwikkelingshulp aan Suriname over de periode 1968-1976 die zijn uitwerking vond in een tweetal vijfjarenplannen. In dit archief zijn van het eerste vijfjarenplan (1967-1971) de documenten betreffende projecten van sociaal, economisch en opvoedkundige aard en de projecten van de Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen opgenomen. De projecten financierden en ondersteunden onder meer gemeenschapscentra, medische instellingen, scholen en internaten, bejaarden- en kindertehuizen en de vakbeweging, evenals de restauratie van Fort Zeelandia, de universiteitsbibliotheek en het Medisch Wetenschappelijk Instituut, alle drie te Paramaribo. Het archief van het tweede vijfjarenplan (1972-1976) bevat, naast accountantsrapporten en financiële overzichten, allerlei documenten over de uitgevoerde en geplande projecten op het terrein van land-, bosbouw en visserij, industrie, kartering, transport en infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en diverse grotere bouwprojecten.

Archiefvormers:

  • De Nederlandse vertegenwoordiger voor ontwikkelingshulp aan Suriname te Paramaribo, 1965-1981

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in