Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Coll. Van Vollenhoven

2.05.232
P.L. Groen
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.232
Auteur: P.L. Groen
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1916-1974

Omvang:

0.10 meter; 16 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven was gedurende de Eerste Wereldoorlog actief als 'minister-protecteur' in Brussel. Omdat de gezant te Brussel de Belgische regering in ballingschap naar Le Havre gevolgd was, trad Van Vollenhoven ook op als hoofd van de legatie, eerst als gezantschapsraad en daarna als minister-resident.
Na zijn vertrek uit Brussel (hij werd in 1919 tot gezant te Madrid benoemd) werd een onderzoek ingesteld naar de activiteiten van Van Vollenhoven met betrekking tot financiële middelen die het gezantschap ter beschikking stonden tijdens de Eerste Wereldoorlog, welke tot gevolg had dat hij zich genoodzaakt voelde te verzoeken om eervol ontslag uit de diplomatieke dienst. Sindsdien heeft Van Vollenhoven tot enkele jaren voor zijn overlijden in 1976 een nimmer aflatende strijd met het ministerie van Buitenlandse Zaken gevoerd voor eerherstel.
Dit archief bevat o.a. het rapport inzake het onderzoek naar de activiteiten van Van Vollenhoven als Minister-Resident te Brussel tijdens de Eerste Wereldoorlog en een verslag van Van Vollenhoven zelf over die periode. Verder zijn er stukken betreffende het conflict van Van Vollenhoven met het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder een terugblik op het gebeurde van rond 1963.

Archiefvormers:

  • Dr. M.W.R. van Vollenhoven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in