Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat-Generaal Stockholm

2.05.221
G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.221
Auteur: G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1896-1946

Omvang:

0.70 meter; 54 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1911 werd G.M.E. Immink benoemd als consul generaal. In 1931 werd hij opgevolgd door A.Chr. Uggla, die werd in 1940 door A.M. de Jong opgevolgd. Tot september 1943 was De Jong belast met de uitgewekenen zorg. Later zijn deze werkzaamheden overgenomen door het Bureau Zorg Uitgewekenen van het gezantschap. Per 1 januari 1947 werd het consulaat-generaal opgeheven, de werkzaamheden werden overgenomen door het gezantschap.
Het archief bevat onder andere stukken betreffende consulaire ambtenaren werkzaam bij het gezantschap en Nederlandse consulaten in Scandinavië en stukken betreffende consulaire bijstand, stukken betreffende scheepvaart en stukken betreffende de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Consulaat-Generaal te Stockholm (Zweden), 1896-1946

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in