Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage

2.05.19
SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.19
Auteur: SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

42,90 meter; 346 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinetsarchief bevat politieke rapportages door Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1871-1940. De rapporten zijn per standplaats geordend en verdeeld naar functionaris: gezanten en consulaire ambtenaren. Tevens opgenomen zijn samenvattingen van de politieke berichten. Een aantal stukken betreffen conflicten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kabinet

Archiefvorming

Geschiedenis van het archiefbeheer

Ongeveer een achtste van het materiaal is na de Duitse inval van mei 1940 door het zogenaamde 'Sonderkommando von Künsberg' met andere bestanddelen van het vooroorlogse departementsarchief naar Berlijn overgebracht. Na de oorlog werd het teruggevonden door een Amerikaanse legereenheid en naar Washington gezonden. In 1949 kwam het opnieuw in het bezit van de Nederlandse regering.

Dat in de bezettingsperiode de meegenomen stukken aan een onderzoek zijn onderworpen blijkt uit gevonden Duitse vertalingen, 'Distributionszettel' en de ten dele verstoorde orde van het geheel, die bij de inventarisering nu weer is hersteld.

De politieke rapporten van het gezantschap te Berlijn vanaf ± 1933 of 1934, benevens de politieke rapportage van de belangrijkste andere gezantschappen: Londen, Parijs, Brussel, Rome en Washington zijn op 31 mei 1940 vernietigd (zie 'De toestand van het archiefmateriaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1931-1940, en de mogelijkheden voor reconstructie' van W.F. Renaud, in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 1975 (ARA H15F).

De overdracht van het archief aan het Algemeen Rijksarchief heeft in tweeën plaatsgevonden. In april 1973 werden de stukken over de periode 1871-1918 overgedragen, in januari 1985 volgde het gedeelte 1919-1940.

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in