Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage

2.05.19
SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.19
Auteur: SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

42,90 meter; 346 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinetsarchief bevat politieke rapportages door Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1871-1940. De rapporten zijn per standplaats geordend en verdeeld naar functionaris: gezanten en consulaire ambtenaren. Tevens opgenomen zijn samenvattingen van de politieke berichten. Een aantal stukken betreffen conflicten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kabinet

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

In deze inventaris zijn opgenomen de politieke rapporten over de periode 1871-1940 afkomstig van de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland. Voor zover er geen gezantschappen waren werd de rapportage verricht door consulaire ambtenaren.

Bij het raadplegen van de inventaris dient men rekening te houden met het feit dat één en dezelfde diplomaat bij verschillende hoven en/of regeringen tegelijkertijd als vertegenwoordiger optrad. Hij had dan zijn vaste residentie in één van de betrokken hoofdsteden en bracht periodieke bezoeken aan de andere. Een goed voorbeeld hiervan is de gang van zaken in de Scandinavische landen. Ook hierbij is in de index zoveel mogelijk verwezen naar de plaats van waaruit de rapportage plaatsvond.

Voor zover zich in de serie rapporten van consulaire ambtenaren ook gezantschapsrapporten bevinden, is in de inventaris hiernaar verwezen. Achter de plaatsnamen staat soms de aanduiding vc, c of cg om aan te geven dat het om een vice-consulaat (vc) een consulaat (c) of een consulaat-generaal (cq) gaat.

In enkele gevallen bevinden zich in het archief afschriften van rapporten in plaats van originelen. Het gaat hierbij om rapporten waarvan het origineel niet werd aangetroffen. In het archief van het ministerie bevond zich echter een serie afschriften van politieke rapporten over de periode 1882-1886. Geconstateerde hiaten zijn met afschriften uit deze serie aangevuld.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in