Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief Politieke Rapportage

2.05.19
SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.19
Auteur: SSA-BZ
Nationaal Archief, Den Haag
1970

CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

42.90 meter; 346 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinetsarchief bevat politieke rapportages door Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1871-1940. De rapporten zijn per standplaats geordend en verdeeld naar functionaris: gezanten en consulaire ambtenaren. Tevens opgenomen zijn samenvattingen van de politieke berichten. Een aantal stukken betreffen conflicten uit de Tweede Wereldoorlog.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Kabinet

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

De politieke rapportage door Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers vond uiteraard vóór 1871 ook al plaats.

Tot 1853 werden de rapporten echter niet afzonderlijk bijeen gehouden maar geborgen in het verbaal- en dossierarchief van het ministerie. Met behulp van de klappers en indices zijn de rapporten daarin terug te vinden. Wel bevindt zich in het archief van de Staatssecretarie (inventaris 2.02.1, inv.nrs. 6251-6352) een serie afschriften van politieke rapporten van gezanten en consuls over de periode 1814-1840. Deze afschriften werden door de minister van Buitenlandse Zaken aan de koning toegezonden.

Over de periode 1853-1870 bestaat een afzonderlijke serie politieke rapporten in het archief van het ministerie (inventaris 2.05.01, inv.nrs. 2768-2833). Niet alle politieke rapporten zijn in deze serie opgenomen; ook voor wat betreft de periode ná 1853 zal men het verbaal- en dossierarchief moeten raadplegen.

In juni 1866 werd het Kabinet van de minister ingesteld. Het merendeel van de politieke rapporten werd vanaf die datum in de agenda's en klappers van het Kabinet geregistreerd (zie inventaris 2.05.01, inv.nrs. 2949-2956). Tot juli 1867 werden de stukken ook in de gewone agenda ingeschreven en van een gewoon agendanummer voorzien. Na 1867 werd het grootste deel van de politieke rapporten uitsluitend in de kabinetsagenda ingeschreven. Het kwam ook voor dat bepaalde politieke rapporten alleen in de gewone agenda werden ingeschreven. In de periode juli 1907-augustus 1908 is er geen Kabinet van de minister geweest. Alle politieke rapportage is in deze periode in de gewone agenda geregistreerd. Ook na 1866 bleef men de politieke rapporten als aparte serie ordenen.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in