Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief

2.05.18
A.P. van Nienes
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.18
Auteur: A.P. van Nienes
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

64.00 meter; 918 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinet was belast met de voorbereiding van verdragen en met het diplomatieke ceremonieel en had voorts (tot 1920) een belangrijke rol bij de politieke briefwisseling met de gezanten.
Het archief is grotendeels op onderwerp geordend. Het bevat onder meer stukken over het personeel van de diplomatieke dienst, over bezoeken van vorstelijke personen, de accreditering van buitenlandse diplomaten in Nederland, over de Eerste Wereldoorlog en over de verlening van onderscheidingen. In een aanhangsel zijn bescheiden van de (in 1900 opgerichte) Directie van het Protocol ondergebracht. Het betreft hier onder meer: stamboeken van personeel van het departement; geloofsbrieven van Nederlandse en buitenlandse diplomaten; begrotingen van het departement over de jaren 1887-1939.
De politieke rapportage door Nederlandse diplomaten in het buitenland is merendeels ondergebracht in een apart bestand (toegang 2.05.19).

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Kabinet van de Minister
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie van het Protocol

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

In de periode 1866-1870 is geen apart kabinetsarchief gevormd. Wel werd een aparte agenda en klapper voor kabinetsstukken aangelegd, maar aanvankelijk werden de stukken in de gewone agenda ingeschreven en genummerd. Pas vanaf juli 1867 werden kabinetsstukken geheel apart geregistreerd.

In de beginperiode bestonden de meeste kabinetsstukken uit politieke rapportage van Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland. Deze stukken werden in een aparte serie opgenomen die al in 1853 begint. (Zie inventaris 2.05.01, inv.nrs. 2768-2833.)

De overige kabinetsstukken uit de periode 1866-1870 zijn geborgen in het verbaal- respectievelijk dossierarchief van het ministerie. Hierbij kunnen zich ook politieke rapporten bevinden, bijvoorbeeld wanneer zij niet als kabinetsstuk werden geregistreerd.

Het kabinetsarchief zoals dat is gevormd begint in 1871.

In de periode juli 1907 - augustus 1908 heeft het ministerie geen Kabinet gehad. Stukken betreffende onderwerpen die normaal gesproken bij het Kabinet werden geregistreerd, zijn tussen juli 1907 en augustus 1908 in de gewone agenda ingeschreven.

Omdat de behandeling van aangelegenheden van geheime aard tot de hoofdtaken van het Kabinet hoorde, zal men hier vele zaken aantreffen die ook in andere onderdelen van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn terug te vinden.

Een duidelijke afbakening met het archief van de Directie van het Protocol heeft in deze inventaris nog niet plaatsgevonden. Een aantal verbalen en andere stukken bevindt zich in het kabinetsarchief.

In het kabinetsarchief bevinden zich ook stukken van de afdeling D.Z./K.A. Het gaat hier om de afdeling diplomatieke zaken die in 1919 werd ingesteld. Gezien de toevoeging K.A. (kabinetsaangelegenheden) is het waarschijnlijk dat het hier om zaken gaat die door het Kabinet zijn afgedaan.

Het kabinets- en protocolarchief is in januari 1985 aan het Algemeen Rijksarchief overgedragen.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in