Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief

2.05.18
A.P. van Nienes
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.18
Auteur: A.P. van Nienes
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

64.00 meter; 918 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinet was belast met de voorbereiding van verdragen en met het diplomatieke ceremonieel en had voorts (tot 1920) een belangrijke rol bij de politieke briefwisseling met de gezanten.
Het archief is grotendeels op onderwerp geordend. Het bevat onder meer stukken over het personeel van de diplomatieke dienst, over bezoeken van vorstelijke personen, de accreditering van buitenlandse diplomaten in Nederland, over de Eerste Wereldoorlog en over de verlening van onderscheidingen. In een aanhangsel zijn bescheiden van de (in 1900 opgerichte) Directie van het Protocol ondergebracht. Het betreft hier onder meer: stamboeken van personeel van het departement; geloofsbrieven van Nederlandse en buitenlandse diplomaten; begrotingen van het departement over de jaren 1887-1939.
De politieke rapportage door Nederlandse diplomaten in het buitenland is merendeels ondergebracht in een apart bestand (toegang 2.05.19).

Archiefvormers:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Kabinet van de Minister
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie van het Protocol

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In deze inventaris zijn beschreven het archief van het Kabinet van de Minister en het archief van de Directie van het Protocol over de periode 1871-1940.

Het Kabinet van de Minister is ingesteld in juni 1866 en had aanvankelijk de behandeling van aangelegenheden van geheime aard tot taak.

Tot de taken van het Kabinet kunnen de volgende onderwerpen worden gerekend

 • Zaken van geheime aard
 • Buitenlandse reizen van leden van het Koninklijk Huis en bezoeken van vorstelijke personen aan Nederland
 • Buitengewone zendingen
 • Ridderorden
 • Aangelegenheden betreffende personeel van vreemde gezantschappen
 • Het opmaken van besluiten betreffende benoeming, ontslag en verlof van het personeel van Nederlandse gezantschappen
 • Behandeling en bewaring der cijfers
 • Audiëntie-aanvragen.

In deze inventaris zijn ook stukken betreffende het protocol opgenomen. Deze taak was niet opgedragen aan het Kabinet maar aan bureau B 'Protocol en bibliotheek' van het Algemeen Secretariaat dat in 1876 werd ingesteld. Bureau B werd in 1883 bureau C dat in 1898 werd omgezet in een zelfstandig 'Directie van het Protocol'.

Tot de taken van het bureau c.q. de directie kunnen onder meer worden gerekend:

 • Ceremonieel
 • Briefwisseling tussen het staatshoofd en vreemde vorsten
 • Volmachten
 • Bekrachtiging en afkondiging van verdragen met vreemde mogendheden
 • Buitengewone zendingen van en naar vreemde hoven (tot 1908)
 • Registratie van Nederlandse en vreemde diplomatieke ambtenaren
 • Ontvangst van vreemde diplomaten
 • Geloofs- en terugroepingsbrieven
 • Bewaren van staatsverdragen en ratificaties

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in