Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BuZa / Kabinetsarchief

2.05.18
A.P. van Nienes
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.18
Auteur: A.P. van Nienes
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1871-1940

Omvang:

64.00 meter; 918 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het Kabinet was belast met de voorbereiding van verdragen en met het diplomatieke ceremonieel en had voorts (tot 1920) een belangrijke rol bij de politieke briefwisseling met de gezanten.
Het archief is grotendeels op onderwerp geordend. Het bevat onder meer stukken over het personeel van de diplomatieke dienst, over bezoeken van vorstelijke personen, de accreditering van buitenlandse diplomaten in Nederland, over de Eerste Wereldoorlog en over de verlening van onderscheidingen. In een aanhangsel zijn bescheiden van de (in 1900 opgerichte) Directie van het Protocol ondergebracht. Het betreft hier onder meer: stamboeken van personeel van het departement; geloofsbrieven van Nederlandse en buitenlandse diplomaten; begrotingen van het departement over de jaren 1887-1939.
De politieke rapportage door Nederlandse diplomaten in het buitenland is merendeels ondergebracht in een apart bestand (toegang 2.05.19).

Archiefvormers:

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Kabinet van de Minister
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Directie van het Protocol

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

De politieke rapportage is in een aparte inventaris opgenomen (2.05.19), maar in het kabinetsarchief bevinden zich ook nog stukken hierover (rubriek V).

De op 13 mei 1940 door de chef van de afdeling Diplomatieke zaken gegeven opdracht om het naar zijn mening 'gevoelige' deel van het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te vernietigen, heeft voor het kabinets- en protocolarchief aanzienlijke gevolgen gehad.

Daar de kabinetsagenda's vanaf 1921 ontbreken, is niet precies meer na te gaan welke bescheiden aanwezig waren. De ochtendagenda's (agenda's van stukken, welke aan de koningin ter kennisneming werden aangeboden, met name de politieke rapporten) zijn wél tot 1939 bewaard gebleven, maar deze geven uiteraard een onvolledig beeld.

Wel kan met vrij grote nauwkeurigheid worden vastgesteld wat er van de politieke rapportage ontbreekt. De ontbrekende rapportage kan vermoedelijk grotendeels worden aangevuld uit de archieven van de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland.

De dossiers van de diplomatieke dienst, die vanaf 1936 ontbreken, zijn niet meer te reconstrueren, evenmin als de verloren gegane correspondentie van de ministers F. Beelaerts van Blokland, A.C.D. de Graeff, J.A.N. Patijn en E.N. van Kleffens en van de hoge ambtenaren J.H. van Roijen en A.M. Snouck Hurgronje.

Uit het archief is tot nog toe 13 meter vernietigd, uitsluitend uit het gedeelte dat in de jaren 1971-1973 is bewerkt. Voor een overzicht van de vernietigde stukken zie Bijlage 2. Uit het overige deel van het archief moet vernietiging nog plaatsvinden.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in