Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ambassade Argentinië

2.05.158
CAS 873
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.158
Auteur: CAS 873
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1955-1974

Omvang:

6.50 meter; 413 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat agenda's van ingekomen en uitgegane stukken en indexen; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (oa. koninklijke bezoeken); stukken betreffende persoonsdossiers (oorlogsgerelateerd); stukken betreffende lucht- en scheepvaart en overige economische aangelegenheden, waaronder handelsbetrekkingen; en stukken betreffende culturele aangelegenheden en voorlichting.
Er zijn verder veel stukken over politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, en samenwerking met internationale organisaties.

Archiefvormers:

  • Ambassade Argentinië, 1955-1974

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Hoofdstuk 1: Algemene toelichting

Dit archiefblok is bewerkt als uitvloeisel van het meerjarenconvenant zoals dit is afgesloten tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) op 29 september 1994.

Het archiefblok omvat het archief van de Nederlandse Ambassade in Argentinië met als standplaats Buneos Aires over de periode 1955-1974. De begincesuur voor dit archief is het jaar 1965. De eindcesuur is gelegen in het jaar 1974.

Hoofdstuk 2: Materiële verzorging

Ten behoeve van de overbrenging naar het Nationaal Archief dient het archief te voldoen aan de in de Regeling duurzaamheid archiefbescheiden (2001) gestelde eisen. Concreet betekent dit dat de volgende stappen zijn uitgevoerd:

  • Alle ijzerwerk (paperclips, nietjes, hechtmechanieken e.d.) is verwijderd;
  • Foto's, lichtdrukken en andere materialen die aan sterkere chemische reacties dan goed papier onderhevig zijn, zijn voorzien van afzonderlijke fourflaps;
  • Omslagen, archiefdozen en etiketten voldoen aan de ICN-kwaliteitseis

Voor de archiefstukken geldt dat zij in standaard Amsterdamse dozen zijn verpakt. In het archief bevinden zich ook twee kaartenbakken die in 4 A6-kaartendozen met een binnenformaat afmeting van 350 x 160 x 110 millimeter zijn verpakt. Verder zijn er nog 2 dozen van het formaat 450 x 330 x 180 millimeter en 1 doos van het formaat 410 x 290 x 100 millimeter gebruikt.

Het uiteindelijke resultaat van de bewerking is een klassieke toegang op de archiefbestanden van de Nederlandse Ambassade in Argentinië met als standplaats Buenos Aires over de periode 1955 - 1974.

Voor de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen is de schrijfwijze gehanteerd die de Nederlandse Taalunie heeft gepubliceerd op haar website. De Grote Bosatlas is gehanteerd als de vorige genoemde site geen uitsluitsel bood.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in