Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Consulaat Nagasaki

2.05.15.07
J.C. Beth
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.15.07
Auteur: J.C. Beth
Nationaal Archief, Den Haag
1924

CC0

Periode:

1860-1915
merendeel 1860-1903

Omvang:

2.10 meter; 55 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het (vice-)consulaat te Nagasaki bevat een aantal notariële akten uit 1860-1883 en enige testamenten. Vanaf 1863-1903 loopt er een reeks met briefwisseling van de consul en zijn er agenda's voor 1868-1913; tevens zijn er enige losse (persoons)dossiers en circulaires voor de periode 1863-1874. Ook is er nog een register van Nederlanders voor de periode 1882-1915.

Archiefvormers:

  • Consulaat Nagasaki

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in