Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vertegenwoordiging Australië

2.05.145
CAS 874
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.145
Auteur: CAS 874
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1955-1974

Omvang:

23.50 meter; 1034 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat agenda's van ingekomen en uitgegane stukken; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (oa. koninklijke bezoeken, internationale verdragen); economische aangelegenheden (lucht- en scheepvaart), handelsbetrekkingen, goederen en productie (oa. mijnbouw). Ook zijn er stukken over culturele en wetenschappelijke aangelegenheden bv. Nederlandse scheepswrakken, maar ook over atoomenergie. Tevens zijn er stukken over de boycot van de Olympische Spelen in 1956.
Er zijn verder veel stukken betreffende politieke aangelegenheden, binnenlands en internationaal, met name ook over het communisme en de kwestie Nieuw Guinea.
Het archief van de PV bij de South Pacific Commission bevat, behalve vergaderstukken en correspondentie, veel publicaties en stukken over allerlei projecten.

Archiefvormers:

  • Ambassade Australië te Canberra, 1950-1954
  • Consulaat Australië te Brisbane, 1955-1974
  • Consulaat Australië te Perth, 1965-1974
  • Consulaat Australië te Melbourne, 1955-1964
  • Permanente vertegenwoordiger bij de South Pacific Commission Sydney, 1947-1960

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in