Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap V.S., 1814-1940

2.05.13
J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, J.A. Poulisse, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.13
Auteur: J.C. Beth, A.M. van Loo, R. Kramer, J.A. Poulisse, A.C. van der Zwan
Nationaal Archief, Den Haag
1991
CC0

Periode:

1814-1946
merendeel 1814-1940

Omvang:

25.80 meter; 1239 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Inventaris bestaat uit drie archiefblokken van het Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika. Veel series ingekomen en minuten van uitgaande brieven. Ook een aantal stukken betreffende bijzondere onderwerpen, en politieke en economische zaken. Daarnaast o.a. stukken inzake de regeling van geschillen; en inzake het consulaat en het personeel; protocollaire aangelegenheden; staatkundige en militaire zaken; financiële en monetaire zaken; en de behartiging van de belangen van Nederlanders, Luxemburgers en Duitsers. Tevens zijn twee inventarisnummers gereserveerd voor bescheiden afkomstig van het Nederlands consulaat te Baltimore.

Archiefvormers:

  • Gezantschap in de Verenigde Staten van Amerika
  • Consulaat Baltimore

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Archiefblok 1814-1881

Vernietiging: buiten deze herinventarisatie is gehouden de serie minuten van aan het ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage verzonden missives [1825-1881]. Deze categorie bescheiden zal voor vernietiging worden voorgedragen. [zie bijlage II].

Archiefblok [1816] 1882-1910 [1913].

Zowel bij de bewerking in 1970 als bij de recente bewerking is een gedeelte van het archief voor vernietiging afgezonderd, in totaal 2.1 m'. De omvang van het archief bedraagt na bewerking 6.2 m'.

Archiefblok [1902] 1910-1940 [1946]

Vernietiging van archiefbescheiden vond reeds op de post plaats. De aanvullende vernietiging tijdens de inventarisatie bleef daarom beperkt tot twee meter bescheiden. Een verklaring van vernietiging is als bijlage bij de inventaris opgenomen. De omvang van het geïnventariseerde archief is 14 meter.

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in