Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Buitenlandse Zaken / Code-Archief 45-54

2.05.117
CAS 841
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.117
Auteur: CAS 841
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1945-1954

Omvang:

413.00 meter; 27439 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreft het eigen departement, de Nederlandse vertegenwoordiging in het buitenland en de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland, daarnaast bevat het archief de archieven van commissarissen-generaal, van commissies en enkele werkarchieven.
Het archief bevat voornamelijk een neerslag van de periode na de Tweede Wereldoorlog, maar bevat ook materiaal uit de oorlogsperiode. Het archief is ingedeeld op een aantal hoofdthema's zoals: protocolaire en juridische aangelegenheden, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economie, migratie, arbeid, sociale aangelegenheden, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, landsverdediging en internationale organisaties.
Enkele belangrijke gebeurtenissen waarover materiaal te vinden is zijn: opsporing en berechting van Duitse oorlogsmisdadigers, restitutie van o.a. geroofde kunst, koloniale geschiedenis en dekolonisatie, oprichting van belangrijke internationale organisaties (bijvoorbeeld de NAVO en de EEG) en (foto's van) de watersnoodramp van 1953.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië/Indonesië
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Commissie/Commissariaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Staatscommissie Herziening Grondwet en Commissie nopens de samenwerking tussen regering en Staten-Generaal inzake het buitenlandse beleid (Commissie Van Eysinga)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken / Commissie van onderzoek naar de gedragingen van baron C. van Breugel Douglas in zijn hoedanigheid van ambassadeur te Moskou
 • Stikker, Mr. D.U. [levensjaren, 1897-1979]
 • Stuyt, A.M.
 • Bentinck, Baron G.W.
 • Boon, H.N.

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het uiteindelijke resultaat van de bewerking is een klassieke toegang op de archiefbestanden van het blok van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de periode 1945-1954. In de toegang zijn de volgende archieven opgenomen: het Ministerie-archief, Archieven van vertegenwoordigers van Nederland bij vreemde mogendheden en internationale organisaties, Archieven van commissarissen-generaal, Archieven van commissies en de zogenaamde Werkarchieven. Er zijn verwijzingen gemaakt naar eerder geïnventariseerde en overgebrachte bestanden.

Deze toegang is voor wat betreft het Ministerie-archief gebaseerd op de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze archiefcode bestaat uit 9 hoofdrubrieken met een nadere onderverdeling. De hoofdindeling beslaat de volgende onderwerpen:

code 0Algemeen
code 1Organisatie
code 2Protocol
code 3Juridische aangelegenheden
code 4Aangelegenheden van openbare orde, openbare zedelijkheid, openbare gezondheidszorg, openbare veiligheid, volkshuisvesting, leefmilieu
code 5Waterstaat, verkeer en vervoer, verbindingen en elektronica
code 6Economie, migratie, arbeid
code 7Sociale aangelegenheden
code 8Culturele en wetenschappelijke aangelegenheden, voorlichting
code 9Staatkunde, landsverdediging, internationale organisaties

De benamingen van deze rubrieken, met bijbehorende nummers, zijn voor zover daar stukken van werden aangetroffen overgenomen in deze nieuwe toegang. Dit impliceert dat de nummering van de rubrieken niet numeriek oplopend hoeft te zijn, maar kan verspringen. Wel is gekeken bij rubrieken of de daaraan gekoppelde archiefstukken ook alle genoemde onderwerpen uit de rubrieksnaam besloegen. Waar dit niet het geval was, is de rubrieksnaam aangepast.

Het codenummer is feiteljk een onderwerpsnummer. Dit betekent dat onder één onderwerp meerdere dossiers kunnen vallen die hetzelfde codenummer hebben. Voor het bepalen van de plaats van een archiefstuk binnen de inventaris is gekeken naar de code welke oorspronkelijk aan het archiefstuk is gegeven. Op basis van die code is het archiefstuk onder een rubriek geplaatst. Alleen in die gevallen waarin de gegeven code niet overeenkwam met de inhoud van het dossier, is deze code losgelaten en zijn de stukken geplaatst in de rubriek waar ze inhoudelijk thuis horen. De verschillende archiefstukken zijn zoveel mogelijk chronologisch geordend. Om het gewenste dossier gemakkelijk te kunnen vinden is in een aantal gevallen voor een alfabetische orde (bijv. op land of naam) gekozen.

Voor de schrijfwijze van buitenlandse aardrijkskundige namen is de schrijfwijze van De Grote Bosatlas gehanteerd.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Geachte heer/mevrouw,

Is het wellicht al bekend wanneer de inventarisnummers 6671- 6691 en 2029 - 20832 weer raadpleegbaar zullen zijn?

Mvg,

L. Schouten

Geachte mevrouw Schouten,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdelingen dienstverlening en collectie beheer. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Goedemiddag,

Zijn deze inventarisnummers 6671- 6691 en 2029 - 20832 weer raadpleegbaar ?
En gaan deze over Karl Ignas Furgler ?

Gr Mirjam Furgler

Geachte mevrouw Furgler,

Uw vraag is doorgezet naar onze afdelingen dienstverlening en collectie beheer. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Graag zou ik een lijst hebben van de personen die eind 1945 zijn bevrijd uit het kamp in Rathenow. Mijn opa zat daar ook en als kind interesserde het mij niet zo veel. Maar nu ik ouder wordt, zou ik daar graag meer informatie over willen hebbebn

Hello......is there anywhere I can look up the signing on documents for people becoming a crew member on a ship. Looking for details about a " Schouten" on ships in the 1940s and 1950s....

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in