Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap Argentinië, 1911-1954

2.05.114
G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1989
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.114
Auteur: G.P. de Vries
Nationaal Archief, Den Haag
1989

CC0

Periode:

1878-1958
merendeel 1911-1954

Omvang:

7.40 meter; 362 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukt documenten, geen bijzondere handschriften

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Nederlands Gezantschap Argentinië bevat voor de periode 1911-1954 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Er zijn tevens stukken over lucht-en scheepvaart (inclusief de visserij), diverse verdragen, handels- en deviezenverkeer, migratie (o.a. ook de Nederlandse landbouwkolonies), nalatenschappen, maatregelen i.v.m. de Tweede Wereldoorlog, de Indonesische kwestie en politieke rapportage i.v.m. politieke en economische zaken in Argentinië, Uruguay en Paraguay. Tevens bevat de inventaris het gedeponeerd archief van het Consulaat te Buenos Aires (1919-1948) en het archief Handelmissie en Financiële missie (1946-1949).

Archiefvormers:

  • Nederlands Gezantschap Argentinië (Buenos Aires)
  • Consulaat Buenos Aires

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het archief was geordend volgens het agendastelsel. Alle ingekomen en uitgaande stukken werden in de agenda geschreven. Als extra toegang gold de klappers, die grotendeels verloren zijn gegaan. Aan de hand van de aan elk stuk toegekende en in de agenda vermelde code werden de stukken vervolgens opgeborgen in een dossier.

Tot 1952 maakte men gebruik van een lettercode. Elk onderwerp kreeg een letter. Helaas was men op de post niet altijd even consequent met het toepassen van de lettercode, waardoor sommige stukken met één onderwerp onder verschillende codes werden geplaatst. Dit probleem is opgelost door verwijzingen te maken of de stukken terug te brengen naar de oorspronkelijke code.

In 1952 is men op de post overgegaan tot het toepassen van de decimale code. Tevens heeft men getracht een aantal dossiers van voor 1952, die nog voorzien waren van de lettercode te rubriceren onder de decimale code. Het zijn vooral stukken uit de jaren 1945-1951. Hierdoor ontstonden overlappingen in jaartallen tussen de dossiers met verschillende codes betreffende hetzelfde onderwerp. Dit probleem is opgelost door middel van verwijzingen in de beide inventarissen. De codewijzigingen op de dossiers uit de jaren 1945-1951 zijn niet genoteerd in de agenda's.

Er waren ook stukken afkomstig van het consulaat te Buenos Aires. Deze stukken waren ten onrechte in het archief van het gezantschap terechtgekomen. Deze archiefbescheiden zijn afgescheiden en achter in de inventaris opgenomen als gedeponeerd archief.

De nummering van het in de inventaris beschreven archief van het gezantschap te Argentinië sluit aan op het hoogste nummer (96) van het archief over de periode 1875-1920.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in