Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Gezantschap Perzië

2.05.10.11
E. Hoogendijk, S.J. Fockema Andreae
Nationaal Archief, Den Haag
1946
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.05.10.11
Auteur: E. Hoogendijk, S.J. Fockema Andreae
Nationaal Archief, Den Haag
1946

CC0

Periode:

1890-1906

Omvang:

2.30 meter; 65 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van het Nederlandse Gezantschap in Perzië (1890-1906) bestaat uit ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken, varia, de kopieboeken van verzonden brieven, en diverse agenda's.

Archiefvormers:

  • Nederlandse Gezantschap in Perzië

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in