Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Filmkeuring

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

2.04.60
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.60
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1926-1977
merendeel 1928-1977

Omvang:

71,30 meter; 1675 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans en het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring bevat notulen en correspondentie, waaronder die met film(verhuur)bedrijven. Daarnaast zijn er archiefbescheiden m.b.t. de organisatie van de commissie o.a. over benoemingen, financiën en personeel. Inzake de taakuitoefening - het keuringsbeleid - zijn er stukken over regelgeving, filmboeken en enige correspondentie (ook met plaatselijke commissies). De bulk van het materiaal in dit archief bestaat uit filmrapporten over de periode 1926-1977. Verder zijn er de gedeponeerde archieven van de voorzitters D. van Staveren en J.C. Schuller. Het archief bevat géén films.

Archiefvormers:

  • Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Omdat de administratie en personeels-bezetting van de CCFK klein was, kan er niet gesproken worden van een onderdeel dat met post- en archiefzaken belast was. Een medewerker was, part time, belast met archiefwerkzaamheden. Een archiefopleiding, registratuurplan of code voor postbehandeling was dan ook niet vereist. De bescheiden van de verschillende organen, voor zover zij hebben gefunctioneerd, zijn geborgen in het éne archief van de CCFK. Ook bleek voor de functionarissen het onderscheid tussen de diverse organen moeilijk te maken: soortgelijke stukken werden in de het ene geval door de voorzitter of secretaris namens de Centrale Commissie afgedaan, terwijl in een soortgelijk geval ondertekend werd namens de huishoudelijke commissie.

Het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring is door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkt als uitvloeisel van het meerjarenconvenant afgesloten op 15 september 1995 tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst.

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Uit de inventaris van Archief van de CCFK 2.04.60 is op te maken dat inventarisnummer 167 bestaat uit lijsten van de wekelijkse filmkeuringsuitspraken uit de periode 1939-1946.
De scans die onder dit inventarisnummer op de website beschikbaar zijn dateren uit de periode september 1933- september 1939. Waar zijn de scans van de periode september 1939-1946 te vinden?
Mvg

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in