Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. Filmkeuring

2.04.60
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.60
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1926-1977
merendeel 1928-1977

Omvang:

71,30 meter; 1675 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans en het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring bevat notulen en correspondentie, waaronder die met film(verhuur)bedrijven. Daarnaast zijn er archiefbescheiden m.b.t. de organisatie van de commissie o.a. over benoemingen, financiën en personeel. Inzake de taakuitoefening - het keuringsbeleid - zijn er stukken over regelgeving, filmboeken en enige correspondentie (ook met plaatselijke commissies). De bulk van het materiaal in dit archief bestaat uit filmrapporten over de periode 1926-1977. Verder zijn er de gedeponeerde archieven van de voorzitters D. van Staveren en J.C. Schuller. Het archief bevat géén films.

Archiefvormers:

  • Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Dat de eerste stukken dateren uit 1926 is niet zo verwonderlijk, daar dit het jaar was waarop de Bioscoopwet werd aangenomen. Voor aanvang van de inventarisatie kon het archief, dat al in lichte mate herordend was, in drie blokken onderscheiden worden:

  1. de serie keuringsrapporten: deze rapporten zijn per jaar op volgorde van nummer geborgen;
  2. het correspondentie-archief: per jaar werden de bescheiden met behulp van een alfabetisch-systematische rubriekenlijst naar onderwerp geborgen; helaas bleken veelvuldig fouten te zijn gemaakt in het consequent toekennen van rubrieken, terwijl ook veel stukken niet in het juiste jaar waren opgeborgen;
  3. de jaarverslagen
  4. de notulen.

Het archief bevat géén films. De gekeurde films zijn, na de keuring, weer teruggegeven aan degene die de keuring heeft aangevraagd.

Tot slot dient te worden opgemerkt, dat er geen archivalia uit de periode 1971-1977 zijn aangetroffen.

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Uit de inventaris van Archief van de CCFK 2.04.60 is op te maken dat inventarisnummer 167 bestaat uit lijsten van de wekelijkse filmkeuringsuitspraken uit de periode 1939-1946.
De scans die onder dit inventarisnummer op de website beschikbaar zijn dateren uit de periode september 1933- september 1939. Waar zijn de scans van de periode september 1939-1946 te vinden?
Mvg

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in