gahetNA in het Nationaal Archief

Cie. Filmkeuring

2.04.60
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.60
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
CC0

Periode:

1926-1977
merendeel 1928-1977

Omvang:

71,30 meter; 1675 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Frans en het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring bevat notulen en correspondentie, waaronder die met film(verhuur)bedrijven. Daarnaast zijn er archiefbescheiden m.b.t. de organisatie van de commissie o.a. over benoemingen, financiën en personeel. Inzake de taakuitoefening - het keuringsbeleid - zijn er stukken over regelgeving, filmboeken en enige correspondentie (ook met plaatselijke commissies). De bulk van het materiaal in dit archief bestaat uit filmrapporten over de periode 1926-1977. Verder zijn er de gedeponeerde archieven van de voorzitters D. van Staveren en J.C. Schuller. Het archief bevat géén films.

Archiefvormers:

  • Centrale Commissie voor de Filmkeuring 1928-1977

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Selectie en vernietiging

Verantwoording van de bewerking

Het correspondentie-archief en de jaarverslagen en notulen werden in een eerder stadium reeds geïnventariseerd door de heer A.C. Drupsteen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de bewerking van het correspondentie-archief is de verdeling over de rubrieken losgelaten gezien de inconsequentie in de vorming van de rubrieken. Omdat het archief als één geheel zal worden overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief is de CAS gevraagd de volgende werkzaamheden te verrichten:

  • het in goede materiële staat brengen van de archiefbestanddelen;
  • het aanpassen van de bestaande toegang op deze bestanden;
  • het vormen van één archiefblok met doorlopende nummering.

De blokken 1 t/m 3 werden als verzamelbeschrijvingen opgenomen in de inventaris.

Aangezien uit het archief zelf al was vernietigd, kon van verdere selectie voor dit gedeelte worden afgezien. De filmrapporten met toegangen kwamen integraal voor bewaring in aanmerking.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Uit de inventaris van Archief van de CCFK 2.04.60 is op te maken dat inventarisnummer 167 bestaat uit lijsten van de wekelijkse filmkeuringsuitspraken uit de periode 1939-1946.
De scans die onder dit inventarisnummer op de website beschikbaar zijn dateren uit de periode september 1933- september 1939. Waar zijn de scans van de periode september 1939-1946 te vinden?
Mvg

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in