Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Overheidspersoneelszaken, 1917-1959

2.04.59
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.59
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1995

CC0

Periode:

1917-1959

Omvang:

79.50 meter; 1051 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zorg voor het overheidspersoneel werd pas in 1933 een taak voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, kort nadat de rechtspositie van de ambtenaren een wettelijke basis had gekregen in de Ambtenarenwet van 1929 en het Algemeen Rijksambtenarenreglement van 1931.
Het geheel op onderwerp geordende archief bevat dossiers over de rechtspositie van ambtenaren, waaronder het rangenstelsel, salariëring, vakbekwaaheid en opleiding, het georganiseerd overleg, alsmede, in de jaren na 1945, stukken over zuivering en rechtsherstel van ambtelijk personeel.

Archiefvormers:

 • Staatscommissie voor de Salarisregeling van Burgerlijke Rijksambtenaren en Beambten 1917-1918
 • Salariscommissie voor Burgerlijke Rijksambtenaren 1918-1919
 • Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 1919-1920
 • Ministerie van Justitie / Centraal Bureau van Voorbereiding voor Ambtenarenzaken 1920-1933
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Centraal Bureau van Voorbereiding voor Ambtenarenzaken 1933-1946
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Ambtenarenzaken 1933-1956
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Hoofdafdeling Overheidspersoneelszaken 1956-
 • Centraal Orgaan voor Rijkspersoneelsaangelegenheden 1946-1959
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Centrale Personeelsdienst 1946-1959
 • Raad voor Rijkspersoneelsaangelegenheden 1946-1955

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in