Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Volksgezondheid en Armwezen

2.04.54
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.54
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1892-1918
merendeel 1910-1918

Omvang:

17.95 meter; 675 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De afdeling Volksgezondheid en Armwezen moest zorg dragen voor de toepassing van o.a. de Armenwetten van 1854 en 1912, de Drankwet, Woningwet, Pandhuiswet, Begrafeniswet, Krankzinnigenwet en Gezondheidswet. Daarnaast kreeg de afdeling de zorg voor de stroom Belgische vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De ondersteuning van armen was geen taak van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar van plaatselijke instellingen van weldadigheid. De afdeling onderhield veel contact met deze instellingen. Het archief bevat onder andere stukken betreffende de algemene armencommissie, armenraden, instellingen van weldadigheid, de zorg voor Nederlandse armlastigen en krankzinnigen, behoeftige buitenlanders, deserteurs, vluchtelingen en staatswezen. Ook vindt men stukken over krankzinnigengestichten, het personeel, het staatstoezicht daarop en de verpleging. Verder bevat het archief stukken over volkshuisvesting (bouwverordeningen, bouwvergunningen en - verboden, onteigening, uitbreidignsplannen), het staatstoezicht op de volksgezondheid, de Centrale Gezondheidsraad, Gezondheidscommissies, het centraal laboratorium, medische beroepen en de opleidingen daarvoor, het voorkomen en bestrijden van besmettelijke ziekten en de hygiëne van water, bodem en lucht.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Volksgezondheid en Armwezen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in