Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Maatschappelijke Zorg

2.04.52
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.52
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1946-1952
merendeel 1948-1952

Omvang:

2.00 meter; 226 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Tot de Tweede Wereldoorlog was de bemoeienis van de overheid met armenzorg beperkt. Armlastigen werden ondersteund op grond van de Armenwet 1912. De Gemeente ondersteunde slechts die armen die geen steun ontvingen van kerkelijke organisaties of particulieren. Sociale wetgeving stond nog in de kinderschoenen. Zij die een uitkering kregen op grond van sociale wetten, zoals bijvoorbeeld de werklozensteun, vielen buiten de Armenzorg. Na de oorlog deden grote groepen van de bevolking een beroep op de armenzorg, veelal mensen wier bestaan was ontwricht door de oorlog. Evacué's, mensen die huis en haard hadden verloren in de oorlogsgebieden, repatrianten uit Nederlands-Indië, mensen die terugkeerden uit concentratiekampen of mensen die anderszins slachtoffer waren van de oorlog. Daarop werd een speciale afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers en Evacuatiezaken opgericht. Eind 1947 werd deze afdeling weer samengevoegd met de afdeling Armenwezen tot de afdeling Maatschappelijke Zorg. In het kader van de Woonruimtewet (1947) en de wet Huisvesting Gerepatrieerden (1950) kregen gemeenten de bevoegdheid om woonruimte te vorderen en woonvergunningen af te geven. De nieuwe afdeling Maatschappelijke Zorg werd verantwoordelijk voor het toezicht op dit beleid. In 1948 werd de afdeling Maatschappelijke Zorg gesplitst in twee onderafdelingen (M I en M II). Onder M I vielen o.a. Algemene en Juridische Zaken, Organisatie Hulpverlening, Krankzinnigenverpleging, Collectewezen, Pandhuiswet en de Zorg voor Onmaatschappelijken. Onder M II vielen Hulpverlening Oorlogsslachtoffers (HO) en Verdeling Woonruimte.
Het archief van de Afdeling Maatschappelijke Zorg bevat stukken m.b.t. allerlei plaatselijke zorginstellingen en regelingen (commissiestukken, wetsontwerpen, circulaires etc.). Tevens zijn er stukken betreffende het verblijf van oorlogsslachtoffers in het buitenland.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Maatschappelijke Zorg I
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Maatschappelijke Zorg II

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordans code-nummer naar inventarisnummer

Tabel met zoekresultaten in archieven
Codenr.Inv. nr.
.07.355.3155
.08.741161
-1.754.9151, 57
-1.754.91154, 58, 59
-1.754.911.07.2256
-1.778.541177
-1.778.545132, 139, 140, 141, 175, 180, 181
-1.778.545.04176
-1.778.545.08137,178
-1.82569, 70, 71, 72
-1.825.07.7773
-1.825.274
-1.8410, 75
-1.84130,182
-1.841.7362
-1.841.826, 7, 8
-1.841.9377, 79, 100, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127
-1.841.93.07122
-1.841.93.08.742.1129
-1.84212, 24
-1.842.1.08.742.5128
-1.842.1165, 66
-1.842.247, 48, 50,118
-1.842.2.07.352.62746
-1.842.2.0849
-1.842.2144, 45
-1.842.517, 18, 19, 20, 22, 23, 26
-1.842.611,114,131
-1.842.776,169
-1.842.7363, 64
-1.842.74183
-1.842.9131
-1.842.91380, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 106, 107, 112, 113, 120, 126
-1.842.913.08.74102
-1.842.917.137, 38, 39, 40, 41
-1.842.917.1.08.8333, 35, 36
-1.842.917.227, 42, 134, 142, 149, 151, 156, 157, 163
-1.842.917.2.07.355.2154
-1.842.92104,164, 167,168
-1.842.92.08.74314
-1.842.923166
-1.842.927.-432, 34
-1.842.928133, 135, 143, 148, 158
-1.842.928.08.742160
-1.842.928.08.742.1150
-1.842.928.08.833136, 138, 144, 145, 146, 147
-1.842.9398
-1.842.955.07.583, 4
-1.844171,172
-1.844.08.2321
-1.844.81173
-1.845.08.741105
-1.848.415,115
-1.851.08162
-1.851.4159,165
-4.07.12582, 83, 85,124
-4.07.231, 2, 13, 16
-4.07.354.1130
-4.07.5387
-4.07.5578, 81, 84
-4.08.7486
-4.08.742.288
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
27 december 1948, nr. 1658
3 januari 1949, nr. 454
22 januari 1949, nr. 459
12 maart 1949, nr. 6 S. J 15544
27 mei 1949, nr. 1426
15 april 1950, nr. 655
17 augustus 1950, nr. 1810
23 augustus 1950, nr. 36
19 september 1950, nr. 1160
20 september 1950, nr. 956
12 januari 1951, nr. 1361
9 juli 1951, nr. 59
28 juli 1951, nr. 1657
5 maart 1952, nr. 1011
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
21 augustus 1948, nr. 612375
22 april 1949, nr. 1529644
1 december 1949, nr. 1393287
17 oktober 1950, nr. 3304432
5 juli 1951, nr. 39913-07
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
5 januari 1948, nr. 85175
12 januari 1948, nr. 39852
10 mei 1948, nr. 2798132
29 mei 1948, nr. 327365
2 juni 1948, nr. 284465
5 juni 1948, nr. 312881
28 juni 1948, nr. 406319
11 november 1948, nr. 156a18
20 april 1949, nr. 9418176
20 april 1949, nr. U 1530344
16 januari 1950, nr. 2457228
28 maart 1950, nr. 19042143
1 april 1950, nr. U 2729371
25 mei 1950, nr. 28845-Sch23
25 juli 1950, nr. 24274144
13 januari 1951, nr. 31398147
28 maart 1951, nr. 3718714
28 september 1951, nr. 4187913
4 april 1952, nr. 4894647
5 mei 1952, nr. 50045 W48

Lijst van Koninklijke Besluiten

Tabel met zoekresultaten in archieven
Codenr.Inv. nr.
.07.355.3155
.08.741161
-1.754.9151, 57
-1.754.91154, 58, 59
-1.754.911.07.2256
-1.778.541177
-1.778.545132, 139, 140, 141, 175, 180, 181
-1.778.545.04176
-1.778.545.08137,178
-1.82569, 70, 71, 72
-1.825.07.7773
-1.825.274
-1.8410, 75
-1.84130,182
-1.841.7362
-1.841.826, 7, 8
-1.841.9377, 79, 100, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127
-1.841.93.07122
-1.841.93.08.742.1129
-1.84212, 24
-1.842.1.08.742.5128
-1.842.1165, 66
-1.842.247, 48, 50,118
-1.842.2.07.352.62746
-1.842.2.0849
-1.842.2144, 45
-1.842.517, 18, 19, 20, 22, 23, 26
-1.842.611,114,131
-1.842.776,169
-1.842.7363, 64
-1.842.74183
-1.842.9131
-1.842.91380, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 106, 107, 112, 113, 120, 126
-1.842.913.08.74102
-1.842.917.137, 38, 39, 40, 41
-1.842.917.1.08.8333, 35, 36
-1.842.917.227, 42, 134, 142, 149, 151, 156, 157, 163
-1.842.917.2.07.355.2154
-1.842.92104,164, 167,168
-1.842.92.08.74314
-1.842.923166
-1.842.927.-432, 34
-1.842.928133, 135, 143, 148, 158
-1.842.928.08.742160
-1.842.928.08.742.1150
-1.842.928.08.833136, 138, 144, 145, 146, 147
-1.842.9398
-1.842.955.07.583, 4
-1.844171,172
-1.844.08.2321
-1.844.81173
-1.845.08.741105
-1.848.415,115
-1.851.08162
-1.851.4159,165
-4.07.12582, 83, 85,124
-4.07.231, 2, 13, 16
-4.07.354.1130
-4.07.5387
-4.07.5578, 81, 84
-4.08.7486
-4.08.742.288
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
27 december 1948, nr. 1658
3 januari 1949, nr. 454
22 januari 1949, nr. 459
12 maart 1949, nr. 6 S. J 15544
27 mei 1949, nr. 1426
15 april 1950, nr. 655
17 augustus 1950, nr. 1810
23 augustus 1950, nr. 36
19 september 1950, nr. 1160
20 september 1950, nr. 956
12 januari 1951, nr. 1361
9 juli 1951, nr. 59
28 juli 1951, nr. 1657
5 maart 1952, nr. 1011
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
21 augustus 1948, nr. 612375
22 april 1949, nr. 1529644
1 december 1949, nr. 1393287
17 oktober 1950, nr. 3304432
5 juli 1951, nr. 39913-07
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
5 januari 1948, nr. 85175
12 januari 1948, nr. 39852
10 mei 1948, nr. 2798132
29 mei 1948, nr. 327365
2 juni 1948, nr. 284465
5 juni 1948, nr. 312881
28 juni 1948, nr. 406319
11 november 1948, nr. 156a18
20 april 1949, nr. 9418176
20 april 1949, nr. U 1530344
16 januari 1950, nr. 2457228
28 maart 1950, nr. 19042143
1 april 1950, nr. U 2729371
25 mei 1950, nr. 28845-Sch23
25 juli 1950, nr. 24274144
13 januari 1951, nr. 31398147
28 maart 1951, nr. 3718714
28 september 1951, nr. 4187913
4 april 1952, nr. 4894647
5 mei 1952, nr. 50045 W48

Lijst van Ministeriële Beschikkingen

Tabel met zoekresultaten in archieven
Codenr.Inv. nr.
.07.355.3155
.08.741161
-1.754.9151, 57
-1.754.91154, 58, 59
-1.754.911.07.2256
-1.778.541177
-1.778.545132, 139, 140, 141, 175, 180, 181
-1.778.545.04176
-1.778.545.08137,178
-1.82569, 70, 71, 72
-1.825.07.7773
-1.825.274
-1.8410, 75
-1.84130,182
-1.841.7362
-1.841.826, 7, 8
-1.841.9377, 79, 100, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127
-1.841.93.07122
-1.841.93.08.742.1129
-1.84212, 24
-1.842.1.08.742.5128
-1.842.1165, 66
-1.842.247, 48, 50,118
-1.842.2.07.352.62746
-1.842.2.0849
-1.842.2144, 45
-1.842.517, 18, 19, 20, 22, 23, 26
-1.842.611,114,131
-1.842.776,169
-1.842.7363, 64
-1.842.74183
-1.842.9131
-1.842.91380, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 106, 107, 112, 113, 120, 126
-1.842.913.08.74102
-1.842.917.137, 38, 39, 40, 41
-1.842.917.1.08.8333, 35, 36
-1.842.917.227, 42, 134, 142, 149, 151, 156, 157, 163
-1.842.917.2.07.355.2154
-1.842.92104,164, 167,168
-1.842.92.08.74314
-1.842.923166
-1.842.927.-432, 34
-1.842.928133, 135, 143, 148, 158
-1.842.928.08.742160
-1.842.928.08.742.1150
-1.842.928.08.833136, 138, 144, 145, 146, 147
-1.842.9398
-1.842.955.07.583, 4
-1.844171,172
-1.844.08.2321
-1.844.81173
-1.845.08.741105
-1.848.415,115
-1.851.08162
-1.851.4159,165
-4.07.12582, 83, 85,124
-4.07.231, 2, 13, 16
-4.07.354.1130
-4.07.5387
-4.07.5578, 81, 84
-4.08.7486
-4.08.742.288
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
27 december 1948, nr. 1658
3 januari 1949, nr. 454
22 januari 1949, nr. 459
12 maart 1949, nr. 6 S. J 15544
27 mei 1949, nr. 1426
15 april 1950, nr. 655
17 augustus 1950, nr. 1810
23 augustus 1950, nr. 36
19 september 1950, nr. 1160
20 september 1950, nr. 956
12 januari 1951, nr. 1361
9 juli 1951, nr. 59
28 juli 1951, nr. 1657
5 maart 1952, nr. 1011
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
21 augustus 1948, nr. 612375
22 april 1949, nr. 1529644
1 december 1949, nr. 1393287
17 oktober 1950, nr. 3304432
5 juli 1951, nr. 39913-07
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
5 januari 1948, nr. 85175
12 januari 1948, nr. 39852
10 mei 1948, nr. 2798132
29 mei 1948, nr. 327365
2 juni 1948, nr. 284465
5 juni 1948, nr. 312881
28 juni 1948, nr. 406319
11 november 1948, nr. 156a18
20 april 1949, nr. 9418176
20 april 1949, nr. U 1530344
16 januari 1950, nr. 2457228
28 maart 1950, nr. 19042143
1 april 1950, nr. U 2729371
25 mei 1950, nr. 28845-Sch23
25 juli 1950, nr. 24274144
13 januari 1951, nr. 31398147
28 maart 1951, nr. 3718714
28 september 1951, nr. 4187913
4 april 1952, nr. 4894647
5 mei 1952, nr. 50045 W48

Lijst van Circulaires

Tabel met zoekresultaten in archieven
Codenr.Inv. nr.
.07.355.3155
.08.741161
-1.754.9151, 57
-1.754.91154, 58, 59
-1.754.911.07.2256
-1.778.541177
-1.778.545132, 139, 140, 141, 175, 180, 181
-1.778.545.04176
-1.778.545.08137,178
-1.82569, 70, 71, 72
-1.825.07.7773
-1.825.274
-1.8410, 75
-1.84130,182
-1.841.7362
-1.841.826, 7, 8
-1.841.9377, 79, 100, 108, 109, 110, 116, 117, 119, 121, 123, 125, 127
-1.841.93.07122
-1.841.93.08.742.1129
-1.84212, 24
-1.842.1.08.742.5128
-1.842.1165, 66
-1.842.247, 48, 50,118
-1.842.2.07.352.62746
-1.842.2.0849
-1.842.2144, 45
-1.842.517, 18, 19, 20, 22, 23, 26
-1.842.611,114,131
-1.842.776,169
-1.842.7363, 64
-1.842.74183
-1.842.9131
-1.842.91380, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 103, 106, 107, 112, 113, 120, 126
-1.842.913.08.74102
-1.842.917.137, 38, 39, 40, 41
-1.842.917.1.08.8333, 35, 36
-1.842.917.227, 42, 134, 142, 149, 151, 156, 157, 163
-1.842.917.2.07.355.2154
-1.842.92104,164, 167,168
-1.842.92.08.74314
-1.842.923166
-1.842.927.-432, 34
-1.842.928133, 135, 143, 148, 158
-1.842.928.08.742160
-1.842.928.08.742.1150
-1.842.928.08.833136, 138, 144, 145, 146, 147
-1.842.9398
-1.842.955.07.583, 4
-1.844171,172
-1.844.08.2321
-1.844.81173
-1.845.08.741105
-1.848.415,115
-1.851.08162
-1.851.4159,165
-4.07.12582, 83, 85,124
-4.07.231, 2, 13, 16
-4.07.354.1130
-4.07.5387
-4.07.5578, 81, 84
-4.08.7486
-4.08.742.288
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
27 december 1948, nr. 1658
3 januari 1949, nr. 454
22 januari 1949, nr. 459
12 maart 1949, nr. 6 S. J 15544
27 mei 1949, nr. 1426
15 april 1950, nr. 655
17 augustus 1950, nr. 1810
23 augustus 1950, nr. 36
19 september 1950, nr. 1160
20 september 1950, nr. 956
12 januari 1951, nr. 1361
9 juli 1951, nr. 59
28 juli 1951, nr. 1657
5 maart 1952, nr. 1011
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
21 augustus 1948, nr. 612375
22 april 1949, nr. 1529644
1 december 1949, nr. 1393287
17 oktober 1950, nr. 3304432
5 juli 1951, nr. 39913-07
Tabel met zoekresultaten in archieven
publicatieinv. nr.
5 januari 1948, nr. 85175
12 januari 1948, nr. 39852
10 mei 1948, nr. 2798132
29 mei 1948, nr. 327365
2 juni 1948, nr. 284465
5 juni 1948, nr. 312881
28 juni 1948, nr. 406319
11 november 1948, nr. 156a18
20 april 1949, nr. 9418176
20 april 1949, nr. U 1530344
16 januari 1950, nr. 2457228
28 maart 1950, nr. 19042143
1 april 1950, nr. U 2729371
25 mei 1950, nr. 28845-Sch23
25 juli 1950, nr. 24274144
13 januari 1951, nr. 31398147
28 maart 1951, nr. 3718714
28 september 1951, nr. 4187913
4 april 1952, nr. 4894647
5 mei 1952, nr. 50045 W48

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in