Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Adelszaken

2.04.49
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.49
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1853-1859

Omvang:

0.60 meter; 5 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het chronologisch geordende archief bevat stukken over kwesties als naamswijziging van adellijke geslachten en wapens van publiekrechtelijke lichamen, vooral van gemeenten.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / 10e afdeling (Adel), 1853-1859

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in