Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Cie. IJzeren Spoorwegen

2.04.31
H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1979
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.31
Auteur: H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
1979

CC0

Periode:

1836-1836

Omvang:

0.10 meter; 14 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Bevat ook stukken in het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Bevat tevens een lithografie.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat, naast notulen, ingekomen brieven over de mogelijke aanleg van een spoorlijn van Amsterdam naar Rotterdam, een memorie van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij betreffende stoomvaart op de Rijn, stukken betreffende concessie voor de spoorlijn van Amsterdam naar Haarlem, correspondentie over concessieverlening, een concept-rapport inzake spoorwegen en een rapport inzake stoomwagens. Verder bevat het documentatie in de vorm van enkele rapporten betreffende spoorwegen in Engeland en een lithografie met afbeeldingen die betrekking hebben op het spoorvervoer in België.

Archiefvormers:

  • Speciale Commissie nopens de Zaak der IJzeren Spoorwegen (1836)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in