Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Kunsten en Wetenschappen

2.04.13
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.13
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

1875-1918

Omvang:

89.10 meter; 3563 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over: zorg voor monumenten, musea, archieven en bibliotheken, beeldende en uitvoerende kunsten, letterkunde, wetenschap (wetenschappelijke congressen, bemiddeling bij onderzoek en stimulering van publicaties). Ook is er een rubriek 'Zorg voor gebouwen', waaronder zowel museum- en archiefgebouwen als gebouwen van onderwijsinstellingen of provinciale besturen kunnen vallen.
Bij het onderwerp monumentenzorg vormen de dossiers van de afzonderlijke gebouwen een zeer omvangrijke serie, die alfabetisch op gemeente is geordend. Bij de musea zijn stukken aanwezig betreffende: organisatie, gebouw en inrichting, beheer, acquisitie, conservering, inventarisatie en beschrijving van kunstobjecten, en dienstverlening.
Het beleid bij de musea betrof met name het Rijksmuseum (nieuwbouw geopend in 1885), het Mauritshuis en de Leidse rijksmusea. Na 1901 was er ook bemoeienis met niet-rijksmusea. Bij de zorg voor archieven lag de nadruk op de omvorming van de provinciale archiefdiensten in rijksarchieven en op nieuwe huisvesting voor het Algemeen Rijksarchief. Het wetenschapsbeleid richtte zich op de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en andere wetenschappelijke genootschappen (de universiteiten en hogescholen bleven onder de Afdeling Onderwijs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).
Het archief bevat ook een tekening met het ontwerp van het ambtskostuum van de algemeen rijksarchivaris.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Kunsten en Wetenschappen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Index op persoonsnamen

Index op zaaknamen

Lijst van rubrieken

Lijst van rubrieken, samengesteld door het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en concordantie met de inventaris
Tabel met zoekresultaten in archieven
RubrieknrGlobale benamingPlaatsing
4Algemene zakenpassim
5Pensioenen personeelInv.nr. 184-188
6Tijdregeling: eenheidstijdInv.nr. 3480-3482
8Vrijdom van briefportInv.nr. 193
9Bibliotheek departement van Binnenlandse Zaken, boekenlijstenNiet overgekomen
10Internationale catalogus van wetenschappelijke werken, VerspreidingInv.nr. 3124
11Ontwerpen galakostuum (voor museum-) ambtenarenInv.nr. 1598, 1726, 1922, 2125, 3512
12Ontwerp tractaat auteursrecht tussen Nederland en Duitsland. 1875-1895Inv.nr. 2963
13Auteursrecht op werken der beeldende kunsten. 1875-1911Inv.nr. 2854-2855
14Auteursrecht. 1873-1903Inv.nr. 2958-2971
15Auteursrecht Bern. 1884-1914Inv.nr. 2958-2971
16Auteursrecht: nota's, aantekeningen enz. 1851-1879Inv.nr. 2958-2971
17Kunstonderwijs in Engeland. 1876-1879Inv.nr. 2560-2562
18Rapport Molkenboer over tekenonderwijs in België. 1879-1911Inv.nr. 2559
20Verslag studiereis Molkenboer. 1908Inv.nr. 2661-2663
24Archeologische school in Athene. 1901-1915Inv.nr. 3305
25Zaak mr. Ebell. 1908-1914Inv.nr. 2414-2415
26Archieven, algemeenHoofdstuk 5, passim
27Personeel rijksarchievenInv.nr. 2388-2401
28Archieven RoermondInv.nr. 2480-2490
29Bisschoppelijke archieven te ZwolleInv.nr. 2497
30Oud-archief gemeente ZwolleInv.nr. 2539-2540
31Oud-archieven, overbrenging naar RijksarchiefInv.nr. 2418-2421
32Charters O.L.V. en St. ServaasInv.nr. 2499
33Archieven CheltenhamInv.nr. 2476
34Burgerlijke stand, archievenInv.nr. 2550
36Ruiling archieven met het buitenlandInv.nr. 2503-2510
37Onderzoek in buitenlandse archievenInv.nr. 3316-3324
38Archieven: uitgave van inventarissen en catalogiInv.nr. 2411-2512
39Commissie redding archieven bij brandInv.nr. 2552
40Provinciale, gemeente- en waterschapsarchievenInv.nr. 2421
41Notariële archievenInv.nr. 2461-2463
42Koninklijke Besluiten oude rechterlijke archievenInv.nr. 2431
43Oude rechterlijke archieven Zuid-HollandInv.nr. 2441-2446
44Oude rechterlijke archieven Gelderland en Noord-BrabantInv.nr. 2435-2436
45Oude rechterlijke archieven Noord-HollandInv.nr. 2439-2440
46Oude rechterlijke archieven ZeelandInv.nr. 2447-2460
47Oude rechterlijke archieven Utrecht en FrieslandInv.nr. 2451-2453, 2457-2458
48Oude rechterlijke archieven OverijsselInv.nr. 2454-2456
49Oude rechterlijke archieven Groningen, Drenthe en LimburgInv.nr. 2437-2438, 2459-2460
56Koninklijke Bibliotheek, instructiën en reglementenInv.nr. 3036
57Koninklijke Bibliotheek, pamflettencatalogusInv.nr. 3057
58Koninklijke Bibliotheek, personeelInv.nr. 3033-3034
59Koninklijke Bibliotheek, algemeenInv.nr. 2994-3067
61Leuvens boekenfondsInv.nr. 3076
62Boeken variaInv.nr. 3336-3447
63Boeken enzInv.nr. 3336-3447
64Boeken diversenInv.nr. 3336-3447
65Boeken, periodiekenInv.nr. 3336-3447
66Boekwerken, Bibliographie de BelgiqueInv.nr. 3059, 3357, 3363
68Boekwerken, Flora BatavaInv.nr. 3401
69Boekwerken, div. dossiersInv.nr. 3336-3420
70Boekwerken, div. dossiersInv.nr. 3336-3420
71Muziekwerken (boekwerken)Hoofdstuk 9.5. passim
72Boekwerken: liederen van Groot NederlandInv.nr. 3378
73Boekwerken: Physiologische onderzoekingenInv.nr. 3403
76Boekwerken: Tijdschrift voor EntomologieInv.nr. 3399
77Boekwerken: Siboga-expeditieInv.nr. 3434
78Boekwerken: Middelnederlands woordenboekInv.nr. 3367
79Ruiling boekwerken met FrankrijkInv.nr. 3427
80Boekwerken, ontvangen uit FrankrijkVernietigd
81Boekwerken, verzonden naar FrankrijkVernietigd
83Botanisch station BuitenzorgInv.nr. 3263, 3348-3349
87Maatregelen tegen brandgevaar. 1917Inv.nr. 292
88Internationale Geodetische Vereeniging en congressenInv.nr. 3197, 3192,
90OriëntalistencongressenInv.nr. 3115, 3116
91AmerikanistencongressenInv.nr. 3112-3119
92Koloniale geologische congressenInv.nr. 3271
93-96CongressenInv.nr. 3213-3280
100Collectie fossielen van DuboisInv.nr. 2253-2254
101EremedaillesVerspreid
103Algemene voorschriften voor de uitvoer en het onderhoud van werkenInv.nr. 237-262
104Planetarium van Eyse Eysinga in FranekerInv.nr. 2301
105Landsgebouwen in Den HaagInv.nr. 686-702
106Bouw departement van JustitieInv.nr. 688-689
107Eigendom TrippenhuisInv.nr. 777
108Uitbreiding Koninklijke BibliotheekInv.nr. 609
109Gebouw Kunstnijverheidsschool in HaarlemInv.nr. 612
110Paviljoen Haarlem: lokalen KunstnijverheidsmuseumInv.nr. 2074-2099
111Gebouwen Paviljoen HaarlemInv.nr. 2074-2099
112Contracten huur en verhuur gebouwenInv.nr. 704
114BestekkenInv.nr. 231-233
115Gebouwen, algemeenHoofdstuk 2: passim
116Archief BleyenburgInv.nr. 579-583
117Archiefgebouw 's-HertogenboschInv.nr. 584-586
118Archiefgebouw ArnhemInv.nr. 587-588
119Archiefgebouw MiddelburgInv.nr. 594
120Archiefgebouw UtrechtInv.nr. 595-596
121Archiefgebouw GroningenInv.nr. 603
122Archiefgebouw LeeuwardenInv.nr. 601-602
123Archiefgebouw AssenInv.nr. 604-605
124Archiefgebouw ZwolleInv.nr. 598-599
125Archiefgebouw MaastrichtInv.nr. 589-591
126Archiefgebouw HaarlemInv.nr. 592-593
127Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-HertogenboschInv.nr. 318
128Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-MiddelburgInv.nr. 320-321
129Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-MaastrichtInv.nr. 319
130Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-NijmegenInv.nr. 322-323
131Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-DeventerInv.nr. 314
132Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-ApeldoornInv.nr. 313
133Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-HaarlemInv.nr. 316-317
134Gebouw rijkskweekschool voor onderwijzers in 's-GroningenInv.nr. 315
135Gebouwen terrein RijksmuseumInv.nr. 1687
136Bouw Rijksmuseum: OpzichterInv.nr. 1686
137Gebouwen Rijksmuseum: VariaHoofdstuk 4.1.2.2. 1. passim
138Gebouwen: Rijksbouwkundige, algemeenHoofdstuk 2 passim
139Rijksbouwkundige: personeelHoofdstuk 207-46
140Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige PublicatiënInv.nr. 315-316
141Commissie Bureau voor R.G.P.: Uitgave Groen van PrinstererNaar ministerie O.K.W. teruggebracht
143HunebeddenInv.nr. 1480-1482
144Nederlandsch Historisch Instituut in RomeInv.nr. 3150-3154
149Openbare leeszalenInv.nr. 3078-3099
151Monumenten tot en met 1918Inv.nr. 754-1477
152Monumenten, variaHoofdstuk 3 passim
154Rijksmonumenten tot 1918Inv.nr. 754-1477
155MuiderslotInv.nr. 2257-2278
156Ruïne BrederodeInv.nr. 1366-1367
157Monument HeiligerleeInv.nr. 1539-1542
158Maastricht, Helpoort en WalmuurInv.nr. 1119-1121
159Rijksmonumenten: Grafelijke zalen in Den HaagInv.nr. 951
160Rijks grafmonumentenInv.nr. 1498-1517
162Wettelijke bescherming van monumentenInv.nr. 170
164Rijksmonumenten, variaHoofdstuk 3 passim
165Vestingen: ontmantelingen e.dInv.nr. 745
166Commissie voor MonumentenbeschrijvingInv.nr. 710-716
169Rijksmuseum Amsterdam
a. tot 1875: RijksmuseumInv.nr. 1583-1643
b. tot 1875: Nederlandsch MuseumInv.nr. 1964-1994
c. 1875-1918Inv.nr. 1661-1889
170Sollicitaties RijksmuseumVernietigd
171Personeel RijksmuseumInv.nr. 1705-1711
172Opening Rijksmuseum, 13 juni 1885Inv.nr. 1873-1874
173Opening Rembrandtzaal, 16 juli 1906Inv.nr. 1883
174Rijksmuseum: verlichting NachtwachtInv.nr. 1692-1693
176Bustes en portretten in RijksmuseumInv.nr. 1774
177Vereeniging Rembrandt: collectie De VosInv.nr. 1763
178Collecties in bruikleen van het RijksmuseumInv.nr. 1736-1739
179AfgietselsHoofdstuk 10
180Collectie Drucker: verzameling en uitbouw RijksmuseumInv.nr. 1702-1703, 1764
181Voorwerpen, uitgeleend door het Rijksmuseum voor tentoonstellingenInv.nr. 1766, 1773, 1797-1798
182Koninklijk Kabinet van SchilderijenInv.nr. 1914-1946
183Koninklijk Kabinet van Penningen, Munten en Gesneden StenenInv.nr. 1995-2033
184Rijksmuseum MesdagInv.nr. 2063-2073
185Museum Meermanno-WestreenianumInv.nr. 2034-2050
185aHandschriftuitgave "La Cité de Dieu" van AugustinusInv.nr. 2045
186Rijksmuseum Gevangenpoort, Den HaagInv.nr. 2051-2062
187Rijksmuseum Prinsenhof DelftInv.nr. 1890-1900
188Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden: wetenschappelijke uitgavenInv.nr. 2238-2242
189Rijksmuseum voor Oudheden in LeidenInv.nr. 2196
190Museum (sic) Wajang PoerwaInv.nr. 2190
191Ethnografisch Museum te LeidenInv.nr. 2100-2195
192Ethnografisch Museum: huisvesting bij universiteitInv.nr. 2107-2112
193Archief van de Commissie van Advies inzake het Rijks Ethnografisch MuseumAls afzonderlijk archief geborgen
194Museum Huis Lambert van MeertenInv.nr. 1901-1913
195Museum Paviljoen Welgelegen in Haarlem
a. RijksverzamelingInv.nr. 2074-2087
b. Museum voor KunstnijverheidInv.nr. 2294
c. Overige stukkenInv.nr. 2088-2099
199a. Catalogi Huis Lambert van MeertenInv.nr. 1905
b. Museum KamInv.nr. 2280
200Catalogi Ethnografisch MuseumInv.nr. 2176, 2177
201Rijksmuseum voor Natuurlijke HistorieInv.nr. 441-443, 2251 en 2252
207Nederlands Museum voor Geschiedenis en Kunst
a. 1875-1885Inv.nr. 1964-1994
b. 1885-1889Zie: Rijksmuseum
208Koninklijk Kabinet van ZeldzaamhedenInv.nr. 1947-1963
209Munt- en Penningkabinet in LeidenInv.nr. 2243-2250
210Ruilingen van afgietsels en foto's met het buitenlandHoofdstuk 10 passim
211Catalogi MauritshuisInv.nr. 1931
211aReglementen en instructies van museaHoofdstuk 4, passim
Gegevens van buitenlandse museaInv.nr. 1597, 1599
212Catalogi Museum van OudhedenInv.nr. 2228, 2229
Gegevens van buitenlandse museaInv.nr. 1597, 1599
213Diverse niet-rijksmuseaInv.nr. 2283-2309
214Koninklijke MuziekschoolInv.nr. 2893-2923
215Muziek algemeenHoofdstuk 7, passim
225Prijskampen Rijksakademie voor Beeldende Kunsten (Prix de Rome)Inv.nr. 2628-2650
231Subsidiën voor beeldende- en schilderkunst aan particulierenInv.nr. 2814-2816
231aNederlands Kunstpaviljoen in VenetiëInv.nr. 2848
232Rijksakademie voor Beeldende KunstenInv.nr. 2592-2627
232aRijksakademie: reglementenInv.nr. 2588-2591
233Koloniale tentoonstelling (Wereldtentoonstelling) Amsterdam. 1883Inv.nr. 2836-2838
234Tentoonstelling MünchenInv.nr. 2829-2832
235Tentoonstellingen van schone kunstenInv.nr. 2823-2849
247aWoordenboek der Nederlandsche TaalInv.nr. 3369-3373
249Zoölogisch station NapelsInv.nr. 3337-3348
250Zoölogisch station Den HelderInv.nr. 3197-3198, 3350-3351
270Verslagen der Koninklijke BibliotheekInv.nr. 2998-3029
271Inventaris der pleisterafgietsels van het RijksmuseumInv.nr. 1861-1862
272Inventaris der meubelen van het RijksmuseumInv.nr. 1864-1865
273Inventaris van schilderijen van het Rijksmuseum, in bruikleen afgestaanInv.nr. 1818-1819
274Inventaris van in bruikleen ontvangen schilderijen en kunstvoorwerpenInv.nr. 1815-1817
275Inventaris der "aan het rijk behorende schilderijen":
1876-1885Inv.nr. 1642
1887-1917Inv.nr. 1820-1821
276Inventaris van het Nederlandsch MuseumInv.nr. 1849-1858
277Inventarissen van het Rijksmuseum:
bouwfragmentenInv.nr. 1866
brandblusmiddelenInv.nr. 1863
278Inventarissen van reproducties van kunstvoorwerpen van het Rijksmuseum ( = Nederlandsch Museum)Inv.nr. 1859-1860
279Inventarissen van het Rijksprentenkabinet:
I. Prenten. 1877-1883Inv.nr. 1651-1654
Prenten. 1884-1914Inv.nr. 1823-1838
II. BoekenInv.nr. 1843-1846
IV. ReproduktiesInv.nr. 1847-1848
Inventarissen en rapporten:
Prinsenhof DelftInv.nr. 1897
Kunstwerken paviljoen WelgelegenInv.nr. 2090
Rapporten Commissie van Advies voor de Grafelijke ZalenInv.nr. 951
Boeken Rijksnormaalschool voor TeekenonderwijsInv.nr. 2674, 2676
280Index PrinsenhofNaar Rijksarchief in Zuid-Holland Aanwinst 1984
Inventaris tekeningen RijksprentenkabinetInv.nr. 1839-1842
Register van tekeningen van gebouwenInv.nr. 526
Inventaris van de Rijksakademie voor Beeldende KunstenInv.nr. 2610
Inventaris der boekerij van het MauritshuisInv.nr. 1934
280Diversen:
Nota's enzVerspreid over inventaris
Inventaris van het rechterlijk archief der stad LeeuwardenHandbibliotheek Algemeen Rijksarchief
281Inventaris van het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en KunstInv.nr. 1987-1989
282Inventarissen Mauritshuis, Koninklijk Kabinet van ZeldzaamhedenInv.nr. 1961-1962
283Inventaris van het Penningkabinet van het Nederlandsch MuseumInv.nr. 1857
284Inventarissen van het Rijks Ethnografisch Museum in LeidenInv.nr. 2167-2174
285Inventaris van boeken van de Rijksschool voor KunstnijverheidInv.nr. 2675, 2676
Van de Rijkskweekschool voor OnderwijzersIn archief van de Afdeling Onderwijs
286Inventaris van kunstwerken op het paviljoen WelgelegenInv.nr. 2082
Inventaris van kunstwerken van de Rijksakademie voor Beeldende KunstenInv.nr. 2609
286aInventarissen van het Museum Meermanno-Westreenianum: eigen correspondentie-agendaNaar Rijksarchief in Zuid-Holland Aanwinst 1984

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in