Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

BiZa / Kunsten en Wetenschappen

2.04.13
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.04.13
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1985
CC0

Periode:

1875-1918

Omvang:

89,10 meter; 3563 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken over: zorg voor monumenten, musea, archieven en bibliotheken, beeldende en uitvoerende kunsten, letterkunde, wetenschap (wetenschappelijke congressen, bemiddeling bij onderzoek en stimulering van publicaties). Ook is er een rubriek 'Zorg voor gebouwen', waaronder zowel museum- en archiefgebouwen als gebouwen van onderwijsinstellingen of provinciale besturen kunnen vallen.
Bij het onderwerp monumentenzorg vormen de dossiers van de afzonderlijke gebouwen een zeer omvangrijke serie, die alfabetisch op gemeente is geordend. Bij de musea zijn stukken aanwezig betreffende: organisatie, gebouw en inrichting, beheer, acquisitie, conservering, inventarisatie en beschrijving van kunstobjecten, en dienstverlening.
Het beleid bij de musea betrof met name het Rijksmuseum (nieuwbouw geopend in 1885), het Mauritshuis en de Leidse rijksmusea. Na 1901 was er ook bemoeienis met niet-rijksmusea. Bij de zorg voor archieven lag de nadruk op de omvorming van de provinciale archiefdiensten in rijksarchieven en op nieuwe huisvesting voor het Algemeen Rijksarchief. Het wetenschapsbeleid richtte zich op de Koninklijke Academie van Wetenschappen, de Koninklijke Bibliotheek en andere wetenschappelijke genootschappen (de universiteiten en hogescholen bleven onder de Afdeling Onderwijs van het Ministerie van Binnenlandse Zaken).
Het archief bevat ook een tekening met het ontwerp van het ambtskostuum van de algemeen rijksarchivaris.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken / Afdeling Kunsten en Wetenschappen

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

 • Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Afdeling Algemene Zaken en Comptabiliteit (nummer toegang 2.04.04, inventarisnummer 250)
 • Archief van de Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs, 1880-1994 (nummer toegang 2.19.072.01)
 • Koninklijke Bibliotheek: Afdeling Documentatie inzake de Verzameling van Documenten en Gegevens betreffende de Economische Crisis van Nederland in Oorlogsgevaar, 1914-1918 (1921) (nummer toegang 2.04.53.14 )
 • Archief van de Centrale Vereniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken 1906-1972 (nummer toegang: 2.19.093)
 • Collectie 197 Familiearchief Van Beresteyn
 • 2.21.018 - Geslacht Van Beresteyn en aanverwante Geslachten: Deel I
 • 2.21.019 - Geslacht Van Beresteyn en aanverwante Geslachten: Deel II
 • 2.21.184 - Inventaris van papieren afkomstig van leden van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten: Deel III
 • Koninklijke Akademie van Wetenschappen in het Rijksarchief in Noord- Holland;
 • Koninklijk Instituut van Ingenieurs in het Algemeen Rijksarchief;
 • Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst in Algemeen Rijksarchief;
 • Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie in Algemeen Rijksarchief;
 • Maatschappij van Nederlandse Letterkunde in Universiteitsbibliotheek Leiden, afdeling Westerse Handschriften; Maatschappij tot bevordering van Nijverheid in Gemeentearchief Haarlem.

Literatuurlijst

Lijst van publicaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, in opdracht van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen.

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in