Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oog en Oor

2.03.02
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1990
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.03.02
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1990

CC0

Periode:

1945-1946

Omvang:

1.00 meter; 45 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Op 13 augustus 1945 werden de Regeringsvoorlichtingsdienst (RVD) en de dienst 'Oog en Oor' ingesteld door het kabinet Schermerhorn op basis van een conceptplan van C. Nicolaï. 'Oog en Oor' werd ingesteld om de regering op de hoogte te houden van wat er leefde onder het volk (de publieke opinie) en werd ook gebruikt om het regeringsbeleid toe te lichten aan het volk. In 1946 vond de Tweede Kamer de kosten voor 'Oog en Oor' te hoog. De opheffing van de dienst werd in handen gelegd van N. Olivier en het Afwikkelingsbureau. Op 1 september 1946 werd 'Oog en Oor' opgeheven.
Het archief bevat onder andere rapporten over de geschiedenis van 'Oog en Oor', ingekomen stukken bij die dienst, stukken betreffende haar liquidatie en stukken aangaande taakuitvoering. Daaronder vielen zeer uiteenlopende onderwerpen zoals openbare veiligheid, democratie in Nederland, justitie, onderwijs, cultuur en sport, sociale kwesties, economische aangelegenheden, gezondheid, etcetera.

Archiefvormers:

  • Regeringsdienst Oog en Oor, Centraal Bureau (1945-1946).

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in