Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Enquetecie. Regeringsbeleid

2.02.27
J.u.D.Y. Khan
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.27
Auteur: J.u.D.Y. Khan
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1947-1981
merendeel 1947-1956

Omvang:

18.70 meter; 1558 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1947 werd er een parlementaire enquête ingesteld naar het regeringsbeleid in de periode 1940-1945. Aanleiding was het feit dat er in deze jaren geen Nederlandse volksvertegenwoordiging was geweest die controle had uitgeoefend over de regering. De enquête zou in die lacune kunnen voorzien. Het voorstel werd in november 1947 aangenomen en nog in datzelfde jaar zou de commissie worden samengesteld en aan het werk gaan. De commissie onderzocht een breed scala van onderwerpen: het militaire beleid, de neutraliteitspolitiek, vertrek van de regering en de eerste maanden in Londen (waaronder de problemen met D.J. de Geer), het financieel-economisch beleid, de geheime diensten, contacten met bezet Nederland (waaronder de leiding en voorlichting van ambtenaren in bezette gebieden en de contacten met het verzet), kabinetscrises, de voorbereiding van de terugkeer (de Staten-Generaal, het Militair Gezag en de Vertrouwensmannen), het beleid t.a.v. Nederlanders in het buitenland die hulp nodig hadden en Nederlands-Indië. De commissie heeft zeer bewust de relatie tussen koningin Wilhelmina en de regering buiten haar onderzoek gelaten, met als motief dat de koning(in) volgens de grondwet onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk. Het werk van de commissie is gepubliceerd: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 ('s Gravenhage, SDU, 1949-1956), 8 delen in 19 banden. Het archief bevat veel van de originele stukken waarop deze publicatie is gebaseerd zoals de documentatie en de originele verslagen van de verhoren. Daarnaast is er veel materiaal waaruit men de werkwijze kan de commissie kan reconstrueren, zoals de notulen van vergaderingen, de ingekomen en uitgaande stukken, de regelmatige verslagen aan de Tweede Kamer, financiële stukken en stukken over de organisatie van de commissie.

Archiefvormers:

  • Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquete-Commissie Regeringsbeleid 1940-1945

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De archiefbescheiden van de Enquête-Commissie Regeringsbeleid 1940 - 1945 werden aangetroffen in het Centraal Archief van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Binnenhof I A, in het gedeelte van de semi-statische archiefbewaarplaats. Nadat de Commissie was opgeheven, berustte het archief aanvankelijk in de archiefbewaarplaats van de Bibliotheek van de Kamer, om tenslotte, in de zeventiger jaren, te verhuizen naar het hierboven genoemde Centraal Archief van de Kamer.

Gedurende het bestaan van de Commissie, in de periode 12 november 1947 - 21 december 1956 is het hoofd van de administratie van het bureau van de Commissie belast geweest met het beheer van al haar archiefbescheiden. Hij registreerde de ingekomen - en uitgaande bescheiden in de correspondentieregisters en vormde het archief. De onder zijn leiding functionerende archiefambtenaren waren vooral belast met het vermenigvuldigen van de door derden ter informatie toegezonden bescheiden en van de vergaderstukken ten behoeve van alle leden van de Commissie. De aan de Commissie toegezonden bescheiden werden, nadat deze ten behoeve van elk van de commissieleden waren vermenigvuldigd, naar de afzenders teruggezonden.

De minuten van de notulen der vergaderingen van de plenaire Commissie werden door het hoofd van het bureau afzonderlijk bewaard. Deze minuten werden nergens aangetroffen. Desgevraagd wist niemand mee te delen, waarom deze minuten uit het archief verdwenen zijn. Wel werden aangetroffen gestencilde afschriften van deze notulen.

De meeste archiefbescheiden van de Commissie waren opgeborgen in portefeuilles en ordners; de rest lag in mappen en los in stapels.

De verwerving van het archief

Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in