Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Enquetecie. Regeringsbeleid

2.02.27
J.u.D.Y. Khan
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.27
Auteur: J.u.D.Y. Khan
Nationaal Archief, Den Haag
1984

CC0

Periode:

1947-1981
merendeel 1947-1956

Omvang:

18.70 meter; 1558 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In 1947 werd er een parlementaire enquête ingesteld naar het regeringsbeleid in de periode 1940-1945. Aanleiding was het feit dat er in deze jaren geen Nederlandse volksvertegenwoordiging was geweest die controle had uitgeoefend over de regering. De enquête zou in die lacune kunnen voorzien. Het voorstel werd in november 1947 aangenomen en nog in datzelfde jaar zou de commissie worden samengesteld en aan het werk gaan. De commissie onderzocht een breed scala van onderwerpen: het militaire beleid, de neutraliteitspolitiek, vertrek van de regering en de eerste maanden in Londen (waaronder de problemen met D.J. de Geer), het financieel-economisch beleid, de geheime diensten, contacten met bezet Nederland (waaronder de leiding en voorlichting van ambtenaren in bezette gebieden en de contacten met het verzet), kabinetscrises, de voorbereiding van de terugkeer (de Staten-Generaal, het Militair Gezag en de Vertrouwensmannen), het beleid t.a.v. Nederlanders in het buitenland die hulp nodig hadden en Nederlands-Indië. De commissie heeft zeer bewust de relatie tussen koningin Wilhelmina en de regering buiten haar onderzoek gelaten, met als motief dat de koning(in) volgens de grondwet onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk. Het werk van de commissie is gepubliceerd: Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 ('s Gravenhage, SDU, 1949-1956), 8 delen in 19 banden. Het archief bevat veel van de originele stukken waarop deze publicatie is gebaseerd zoals de documentatie en de originele verslagen van de verhoren. Daarnaast is er veel materiaal waaruit men de werkwijze kan de commissie kan reconstrueren, zoals de notulen van vergaderingen, de ingekomen en uitgaande stukken, de regelmatige verslagen aan de Tweede Kamer, financiële stukken en stukken over de organisatie van de commissie.

Archiefvormers:

 • Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementaire Enquete-Commissie Regeringsbeleid 1940-1945

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

In het archief van de Commissie zijn de volgende groepen bescheiden te onderscheiden:

 1. Een serie afschriften van de notulen der vergaderingen van de plenaire Commissie. Deze bescheiden zijn chronologisch gerangschikt in de volgorde van de vergaderingen van de plenaire Commissie (inv.nrs. 1 - 4).
 2. Een serie ingekomen - en minuten van uitgaande stukken (inv.nrs. 5 - 79), met bijbehorende agenda's (inv.nrs. 80 - 81). Deze bescheiden zijn doorlopend genummerd in de agenda's en gerangschikt volgens agendanummer.
 3. Een serie minuten van de periodieke verslagen van de Commissie aan de Tweede Kamer omtrent de stand van werkzaamheden. Deze bescheiden zijn chronologisch gerangschikt in de volgorde van de periodieke verslagen (inv. nr. 82).
 4. Een verzameling afschriften van bescheiden, welke aan de Commissie ter kennisneming zijn toegezonden om voor haar te dienen als achtergrondinformatie bij de uitvoering van haar taak. Deze bescheiden zijn in verschillende groepen nummeriek gerangschikt al naar gelang het vraagpunt, waarmee zij in verband staan. Binnen de groep zijn de bescheiden doorlopend genummerd (inv.nrs. 83 - 417).
 5. Een serie alfabetisch op eigennaam gerangschikte oproepen voor verhoor. Deze oproepen maakten aanvankelijk deel uit van de serie ingekomen - en minuten van uitgaande stukken. Door de archiefvormer zijn deze oproepen later daaruit verwijderd en vervolgens samengevoegd in de nieuw gevormde hierboven genoemde serie (inv. nrs. 418 - 438).
 6. Series processen-verbaal van de verhoren, afgenomen door respectievelijk de plenaire Commissie, sub-commissie I, sub-commissie II en subcommissie III, waarbij gevoegd de woordelijke verslagen van de verhoren alsmede de op schrift gestelde vragen, die tijdens het verhoor zijn gesteld. Deze bescheiden zijn chronologisch gerangschikt in de volgorde van de afgenomen verhoren door de plenaire Commissie en de sub-commissies (inv.nrs. 439 - 1524).
 7. Maandelijkse rekeningen betreffende de inkomsten en uitgaven van de Commissie. Deze bescheiden zijn chronologisch gerangschikt (inv.nrs. 1525 - 1534).

Omdat door de archiefvormer geen klappers op persoonsnamen zijn vervaardigd, zou men voor informatie over personen de alfabetisch op eigennamen gerangschikte oproepen voor verhoor kunnen raadplegen (inv.nrs. 418 - 438).

In het archief van de Commissie werden ook nog veel stukken aangetroffen van vóór 1947 (b.v. inv.nrs. 99 - 108) en enkele nà 1956 (b.v. inv. nr. 1534).

Verantwoording van de bewerking

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in