Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tweede Kamer, 1815-1945

2.02.22
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.22
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1997

CC0

Periode:

1815-1945

Omvang:

310.00 meter; 3502 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Wetgeving en controle van het regeringsbeleid vormen de hoofdtaken van de Staten-Generaal. Ook de Staatsbegroting (sinds 1928 Rijksbegroting) moet bij wet worden vastgesteld. Om de regering te kunnen controleren heeft de Kamer onder meer het recht van interpellatie, het recht om vragen te stellen en het enquêterecht. Het archief bevat, naast notulen, agenda's en roosters van werkzaamheden stukken over: geloofsbrieven van nieuw verkozen Kamerleden; 'officiële bescheiden en overgelegde stukken', ingezonden door de ministeries en de hoge colleges van staat om de Kamer te informeren over het regeringsbeleid (bijvoorbeeld de 'Volkenbonddocumenten', in de jaren 1921-1939 overgelegd door het ministerie van Buitenlandse Zaken); verzoekschriften van particuliere personen en organisaties; petities vooral uit jaren, waarin belangrijke politieke kwesties speelden, zoals (in 1829/1830) de ministeriële verantwoordelijkheid, (in 1847/1848) de grondwetsherziening en (in 1875-1878) de wet op het lager onderwijs; wetsvoorstellen en wetsontwerpen; door Kamerleden gestelde vragen (vanaf 1906); permanente commissies, zoals de commissie voor de Rijksuitgaven, de commissies van onderzoek en de enquêtecommissies (bijvoorbeeld de enquêtes inzake de kinderarbeid en de toestand in werkplaatsen en fabrieken (1886-1887); de organisatie en het personeel van de Tweede Kamer.

Archiefvormers:

 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Commissie betreffende de Zaak Brigade Koninklijke Marechaussee te Oss
 • Commissie tot Onderzoek der Geloofsbrieven
 • Commissie van Enquete inzake de Wet van 1874 omtrent de Toestand van de Fabrieken en Werkplaatsen
 • Commissie van Enquete omtrent de Besmettelijke Ziekte onder het Rundvee
 • Commissie van Enquete omtrent de Exploitatie der Nederlandse Spoorwegen
 • Commissie van Enquete omtrent de Nederlandse Koopvaardijvloot
 • Commissie van Enquete omtrent de Toestand van de Maas en de Zuid-Willemsvaart
 • Commissie van Enquete omtrent de Uitvoering van de Concessie tot Landaanwinning en Verdieping van het Zwolse Diep
 • Commissie van Enquete omtrent de Zeemacht, die Nederland behoeft
 • Commissie van Onderzoek aangaande de Leveringen van Geschut
 • Commissie van Onderzoek naar de Feiten in verband met de NV Spoorhout en het Grindbaggerbedrijf te Linne
 • Commissie voor de Buitenlandse Zaken
 • Commissie voor de Huishoudelijke Aangelegenheden
 • Commissie voor de Rijksuitgaven
 • Commissie voor de Staatsuitgaven
 • Commissie voor de Verzoekschriften
 • Commissie voor het Kort Verslag van de Vergaderingen der Kamer
 • Commissie voor Indische Zaken
 • Gemengde Commissie voor de Stenografie uit de beide Kamers der Staten-Generaal
 • Vaste Commissie van Overleg met de Regering omtrent Aangelegenheden van Handelspolitieke Aard
 • Vaste Commissie voor Overleg met de Regering inzake Handelspolitieke Aangelegenheden
 • Vaste Commissie voor Privaat- en Strafrecht

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in