Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tweede Kamer Gedrukte Stukken

2.02.21.02
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.21.02
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1996

CC0

Periode:

1814-1940

Omvang:

115.00 meter; 942 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De zogenaamde Gedrukte Stukken bestaan uit wetsontwerpen, memories van toelichting, verslagen van commissies en nota's van de ministers. Ze werden vóór de vergadering gedrukt, uitsluitend ten behoeve van de Kamerleden, en wel in één kolom ter breedte van de helft van de pagina, zodat er ruimte over bleef voor aantekeningen. Na afloop van de vergadering verscheen een versie in twee kolommen zonder blanco ruimte: de Bijlagen bij de Handelingen, die wel algemeen beschikbaar waren. Elke zaak die bij de Kamer aanhangig werd gemaakt kreeg in de Gedrukte Stukken een eigen, vetgedrukt nummer, waarbij aan de afzonderlijke stukken over die zaak een eigen onder¬nummer werd toegekend. In de jaren 1815-1848 waren de stukken niet genummerd, daarna werd per jaar opnieuw genummerd. Het archief bevat naast de grote serie genummerde bijlagen enkele afzonderlijke series, zoals: de Koloniale verslagen (over de jaren 1851-1921), verslagen van de Staatsrekening (1852-1928) en van de Algemene Rekenkamer (1851-1938), de verslagen over het Onderwijs (1849-1930) en het Armwezen (1848-1936). Ook is er een kleine serie kaarten en tekeningen als bijlagen van Kamerstukken (1850-1940).

Archiefvormers:

 • Tweede Kamer der Staten-Generaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • open1-104 Kamerstukken, genummerd 1-1069. 1814-1848 2 omslagen en 102 pakken

   De nummers 1-1069 staan niet op de stukken zelf vermeld, maar komen overeen met de nummering van een lijst, welke zich bevindt in het archief van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1814-1945, nummer toegang 2.02.13, inventarisnummer 460.

  • open105-791 Kamerstukken, per zitting genummerd. 1849-1940 1 omslag en 686 pakken

   De stukken zijn per zitting genummerd, welke nummering op de stukken is vermeld en overeenkomt met de nummering die ook in de Handelingen is gebruikt. Van af zitting 1849 tot en met zitting 1864-1865 zijn de nummers met romeinse cijfers aangeduid.

Reacties

In een tractaat van 19 april 1839 tussen Nederland en België werd afgesproken dat de waterlozing van Vlaanderen naar Nederland zou geregeld worden met een afzonderlijke overeenkomst (art. 8). Met een overeenkomst dd. 20 mei 1843 werd dit probleem ten gronde uitgewerkt. In artikel 38 van genoemde overeenkomst wordt verwezen naar een kaart bestaande uit drie bladen waarop alle kunstwerken zijn aangeduid.
De heer Peter van Goch van het Centraal Informatiepunt (CIP) Tweede Kamer der Staten-Generaal meldt mij dat deze kaart niet gevoegd is bij de overeenkomst. Hij verwijst mij naar uw diensten.
Mag ik u vragen mij mee te delen of deze kaart in uw bezit is en, zo ja, onder welke voorwaarden ik daarvan een kopie zou kunnen verkrijgen ?
Met dank en vriendelijke groet
Dirk Vancraeynest
Ontvanger-griffier
Oostkustpolder
Brugge (België)

Geachte heer Vancraeynest,

Uw vraag is ter beantwoording doorgezet naar onze afdeling dienstverlening. Zo spoedig mogelijk neemt een collega per mail contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in