Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal / Handelingen

2.02.21.01
Centrale Archief Selectiedienst, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.21.01
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1814-2012
merendeel 1847-2012

Omvang:

287.00 meter; 3763 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn Nederlandstalig, met dien verstande dat in de periode 1815-1830 vele redevoeringen in het Frans zijn gehouden. Van de bijlagen zijn een aantal eveneens in het Frans of Engels. Dat betreft hoofdzakelijk de verdragen, die Nederland met vreemde mogendheden heeft gesloten.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte documenten, waaronder kaarten, in banden ingebonden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Handelingen der Staten-Generaal bevatten een woordelijk verslag van wat Kamerleden en ministers tijdens de vergaderingen van de beide Kamers hebben gezegd. Naast het woordelijk verslag zijn als bijlagen de behandelde stukken (Kamerstukken) afgedrukt, alsmede de vragen van de Kamerleden met de antwoorden van de ministers. Een jaarlijks alfabetisch register op namen en trefwoorden (tot 1979) vormt de toegang op de Handelingen en de bijlagen. Over de periode 1847-1955 bestaan meerjaarlijkse registers.
De Handelingen zijn ook digitaal te raadplegen, zie de websites Staten-Generaal Digitaal en Overheid.nl.

Archiefvormers:

 • Staten-Generaal, 1814-1815
 • Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1815-
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1815-

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • In 1857 besloot de Tweede Kamer om alsnog een zo volledig mogelijk verslag op te maken van hetgeen in die Kamer was voorgevallen. Personeel van de griffie werd met die taak belast en reconstrueerde het verslag en de bijlagen op basis van de beknopte verslagen uit de Staatscourant en andere kranten, van aantekeningen van oud-Kamerleden en oud-ministers, alsmede op de geschreven notulen en andere stukken, welke zich in het archief van de Kamer bevonden. De uitgaven werden gepubliceerd in de jaren 1859-1903 en zijn verzorgd door de Algemeene Landsdrukkerij (zittingsjaren 1814 t/m 1831 -1832 en 1846-1847), Martinus Nijhoff (zittingsjaren 1832-1833, 1843-1844 t/m 1845-1846) en de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij (zittingsjaren 1833-1834 t/m 1842-1843).

  • open1 Buitengewone zitting 1814. 2 mei 1814 - 5 november 1814

   Eerste buitengewone zitting van de Staten-Generaal, geopend krachtens souverein besluit van 6 april 1814, nr.3 en gesloten krachtens souverein besluit van 3 november 1814, nr. 69.

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1889.

  • open1 Zitting 1814-1815. 7 november 1814 - 7 augustus 1815

   Met zitting 1814 en 1815 in één band.

   Eerste en enige gewone zitting van de uit één kamer bestaande Staten-Generaal. Krachtens Koninklijk besluit van 6 augustus 1815, nr. 53 werd de zitting gesloten op 7 augustus 1815.

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1889.

  • open1 Buitengewone zitting in dubbele getale 1815. 8 augustus 1815 - 19 augustus 1815

   Met zitting 1814 en 1814-1815 in één band.

   Buitengewone zitting in dubbele getale wegens herziening van de Grondwet, geopend krachtens Koninklijk besluit van 15 juli 1815, nr.75 en gesloten krachtens Koninklijk besluit van 19 augustus 1815, nr. 1.

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1889.

  • open2 Buitengewone zitting 1815. 21 september 1815 - 29 september 1815

   Buitengewone zitting te Brussel na inwerkingtreding van de nieuwe Grondwet, ter inhuldiging van de Koning. Geopend krachtens Koninklijk besluit van 1 september 1815, nr. 106 en gesloten krachtens Koninklijk besluit van 28 september 1815, nr. 39.

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1862.

  • open2 Zitting 1815-1816. 16 oktober 1815 - 3 oktober 1816

   Met zitting 1815-1816 in één band.

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1862.

  • open3-4 Zitting 1816-1817. 21 oktober 1816 - 30 januari 1817

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1863.

  • open5 Zitting 1817-1818. 20 oktober 1817 - 13 maart 1818

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1864.

  • open6 Zitting 1818-1819. 19 oktober 1818 - 22 mei 1819

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1861.

  • open7 Zitting 1819-1820. 18 oktober 1819 - 12 juni 1820

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1865.

  • open8 Zitting 1820-1821. 16 oktober 1820 - 12 juli 1821

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1866 (Bijlagen) en 1867 (Verslag).

  • open9 Zitting 1821-1822. 15 oktober 1821 - 24 augustus 1822

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1871.

  • open10 Zitting 1822-1823. 21 oktober 1822 - 29 maart 1823

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1873.

  • open11 Zitting 1823-1824. 20 oktober 1823 - 5 juni 1824

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1875.

  • open12 Zitting 1824-1825. 18 oktober 1824 - 5 maart 1825

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1878.

  • open13 Zitting 1825-1826. 17 oktober 1825 - 25 maart 1826

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1880.

  • open14 Zitting 1826-1827. 16 oktober 1826 - 8 mei 1827

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1883.

  • open15 Zitting 1827-1828. 15 oktober 1827 - 1 april 1828

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1885.

  • open16-17 Zitting 1828-1829. 20 oktober 1828 - 20 mei 1829

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1887.

  • open18 Zitting 1829-1830. 19 oktober 1829 - 2 juni 1830

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1888.

  • open19 Buitengewone zitting 1830. 13 september 1830 - 2 oktober 1830

   Buitengewone zitting te 's-Gravenhage wegens de ongeregeldheden in België, geopend krachtens Koninklijk besluit van 28 augustus 1830, nr. 56 en gesloten krachtens Koninklijk besluit van 1 oktober 1830, nr. 75.

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1888.

  • open19 Zitting 1830-1831. 18 oktober 1830 - 15 oktober 1831

   Met zitting 1830 in één band.

   De bouwstoffen zijn bijeengebracht en geordend door J.J.F. Noordziek, referendaris. De uitgave is bezorgd door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter griffie. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1889.

  • open20 Zitting 1831-1832. 17 oktober 1831 - 13 oktober 1832

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1891.

  • open21 Zitting 1832-1833. 15 oktober 1832 - 17 juni 1833

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1892.

  • open22 Zitting 1833-1834. 21 oktober 1833 - 29 april 1834

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1892.

  • open23 Zitting 1834-1835. 20 oktober 1834 - 29 april 1835

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1894.

  • open24 Zitting 1835-1836. 19 oktober 1835 - 26 april 1836

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1896.

  • open25 Zitting 1836-1837. 17 oktober 1836 - 11 mei 1837

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1897.

  • open26 Zitting 1837-1838. 16 oktober 1837 - 3 april 1838

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1898.

  • open27 Zitting 1838-1839. 15 oktober 1838 - 22 juli 1839

   Bewerkt en uitgegeven door W. van Erkelens en J.A. Jungmann, ambtenaren ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1899.

  • open28 Zitting 1839-1840. 21 oktober 1839 - 15 juni 1840

   Bewerkt en uitgegeven door J.A. Jungmann, hoofdcommies ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1902.

  • open29 Buitengewone zitting in dubbele getale 1840. 4 augustus 1840 - 5 september 1840

   Buitengewone zitting (Tweede Kamer in dubbele getale) wegens herziening van de Grondwet, geopend krachtens Koninklijk besluit van 7 juli 1840, S. 40 en gesloten krachtens Koninklijk besluit van 4 september 1840, nr. 80.

   Bewerkt en uitgegeven door J.A. Jungmann, hoofdcommies ter Griffie van de Tweede Kamer. Gedrukt door de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij te 's-Gravenhage in 1903.

  • open30 Zitting 1840-1841. 19 oktober 1840 - 15 oktober 1841

   Bewerkt door Arnold L.H. Ising. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1900.

  • open31 Zitting 1841-1842. 18 oktober 1841 - 11 juli 1842

   Bewerkt door Arnold L.H. Ising. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1896.

  • open32-33 Zitting 1842-1843. 17 oktober 1842 - 10 oktober 1843

   Bewerkt door Arnold L.H. Ising. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1895.

  • open34 Zitting 1843-1844. 16 oktober 1843 - 26 juni 1844

   Bewerkt door Arnold L.H. Ising. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1889.

  • open35-36 Zitting 1844-1845. 21 oktober 1844 - 28 juni 1845

   Bewerkt door Arnold L.H. Ising. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1891.

  • open37 Zitting 1845-1846. 20 oktober 1845 - 11 mei 1846

   Bewerkt door Arnold L.H. Ising. Gedrukt bij Martinus Nijhoff (drukwerk: Gebr. Giunta d'Albani) in 1892.

  • open38 Zitting 1846-1847. 19 oktober 1846 - 11 augustus 1847

   Bewerkt door J.J.F. Noordziek. Gedrukt ter Algemeene Landsdrukkerij in 1859.

 • In de zomer van 1847 is besloten tot openbaarmaking van een zo volledig mogelijk verslag van het verhandelde in de Tweede Kamer. In de editie van 20 oktober 1847 wordt vermeld: "Met nr. 248 der Staats-Courant is verzonden het eerste vel van het Bijblad, waarin voortaan het volledige Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is meegedeeld." Deze uitgaven verschenen tot het zittingsjaar 1875-1876 als Bijblad tot de Nederlandsche Staatscourant.

  • open39 Zitting 1847-1848. 18 oktober 1847 - 14 oktober 1848
  • open40 Zitting 1848-1849. 16 oktober 1848 - 20 december 1848

   Laatste zitting van de oude Kamers. Ingevolge art. 1 van het Voorlopig Kiesreglement, opgenomen in additioneel art. 7 van de Grondwet van 1848, hielden deze Kamers op te bestaan met ingang van de dag der opening van de zitting der nieuwe Kamers, zijnde 13 februari 1849. Deze zitting is niet formeel in een verenigde vergadering gesloten. De Eerste en Tweede Kamer hielden hun laatste vergadering op 21 resp. 20 december 1848.

  • open41 Zitting 1849. 13 februari 1849 - 15 september 1849

   Eerste zitting der nieuwe Kamers, gekozen krachtens het Voorlopig Kiesreglement. Bij Koninklijk besluit van 11 januari 1849, S. 2, werd de opening van de zitting der nieuwe Kamers bepaald op 13 februari 1849.

  • open42-43 Zitting 1849-1850. 17 september 1849 - 20 augustus 1850

   Bij Koninklijk besluit van 9 augustus 1850, S. 50, werden beide Kamers der Staten-Generaal met 20 augustus 1850 ontbonden, teneinde de nieuwe Kieswet zo spoedig mogelijk in werking te laten treden.

  • open44-45 Zitting 1850-1851. 7 oktober 1850 - 13 september 1851

   Eerste zitting der Kamers, gekozen krachtens de nieuwe Kieswet. Overeenkomstig art. 95 der Grondwet had deze zitting geopend moeten worden op de derde maandag van de maand september, de 16e dus. Wegens vertraging bij de verkiezingen werd de opening bij Koninklijk besluit van 12 september 1850, S. 59, uitgesteld tot 7 oktober 1850.

  • open46-48 Zitting 1851-1852. 15 september 1851 - 18 september 1852
  • open49 Zitting 1852-1853. 20 september 1852 - 21 april 1853

   Krachtens Koninklijk besluit van 20 april 1853, nr. 66, werd de zitting op 21 april 1853 gesloten wegens ontbinding van de Tweede Kamer.

  • open50 Buitengewone zitting 1853. 14 juni 1853 - 10 september 1853

   Bij Koninklijk besluit van 26 april 1853, S. 22, werd de opening van deze zitting bepaald op 14 juni 1853.

  • open51-52 Zitting 1853-1854. 19 september 1853 - 4 september 1854
  • open53-54 Zitting 1854-1855. 18 september 1854 - 23 augustus 1855
  • open55-56 Zitting 1855-1856. 17 september 1855 - 5 juli 1856
  • open57-58 Zitting 1856-1857. 15 september 1856 - 26 augustus 1857
  • open59-60 Zitting 1857-1858. 21 september 1857 - 28 augustus 1858
  • open61-63 Zitting 1858-1859. 20 september 1858 - 14 september 1859
  • open64-65 Zitting 1859-1860. 19 september 1859 - 6 september 1860
  • open66-67 Zitting 1860-1861. 17 september 1860 - 3 september 1861
  • open68-69 Zitting 1861-1862. 16 september 1861 - 13 september 1862
  • open70-71 Zitting 1862-1863. 15 september 1862 - 19 september 1863
  • open72-73 Zitting 1863-1864. 21 september 1863 - 17 september 1864
  • open74-75 Zitting 1864-1865. 19 september 1864 - 16 september 1865
  • open76-77 Zitting 1865-1866. 18 september 1865 - 15 september 1866
  • open78 Zitting 1866-1867. 17 september 1866 - 1 oktober 1866

   Krachtens Koninklijk besluit van 28 september 1866, S. 162, werd de zitting op 1 oktober 1866 gesloten wegens ontbinding van de Tweede Kamer.

  • open79-80 Tweede zitting 1866-1867. 19 november 1866 - 16 augustus 1867

   Bij Koninklijk besluit van 28 september 1866, S. 161, werd de opening van deze zitting bepaald op 19 november 1866.

  • open81 Zitting 1867-1868. 16 september 1867 - 27 december 1867

   Krachtens Koninklijk besluit van 22 december 1867, nr. 45, werd de zitting op 27 december 1867 gesloten wegens ontbinding van de Tweede Kamer.

  • open82-83 Tweede zitting 1868. 25 februari 1868 - 19 september 1868

   Bij Koninklijk besluit van 3 januari 1868, S. 3, werd de opening van deze zitting bepaald op 25 februari 1868.

  • open84-85 Zitting 1868-1869. 21 september 1868 - 16 september 1869
  • open86-88 Zitting 1869-1870. 20 september 1869 - 17 september 1870
  • open89-92 Zitting 1870-1871. 19 september 1870 - 15 september 1871
  • open93-96 Zitting 1871-1872. 18 september 1871 - 14 september 1872
  • open97-101 Zitting 1872-1873. 16 september 1872 - 13 september 1873
  • open102-105 Zitting 1873-1874. 15 september 1873 - 19 september 1874
  • open106-109 Zitting 1874-1875. 21 september 1874 - 18 september 1875
  • open110-113 Zitting 1875-1876. 20 september 1875 - 16 september 1876
 • Vanaf zittingsjaar 1876-1877 zijn de Handelingen en Bijlagen uitgegeven als een zelfstandige publicatie, onder verantwoordelijkheid van de beide Kamers der Staten-Generaal.

 • Ter vergroting van de toegankelijkheid van de Handelingen en de Bijlagen zijn in opdracht van de Tweede Kamer registers aangelegd, welke meerdere zittingsjaren beslaan. Het tien-jaarlijkse register over de periode 1955-1965 is wel voorbereid, maar nooit voltooid.

 • De werkzaamheden van beide Kamers zijn als gevolg van de oorlogsomstandigheden en bezetting sinds 10 mei 1940 blijven rusten. Over de periode 1940-1945 bestaan derhalve geen Handelingen en Bijlagen.

 • De Handelingen zijn vanaf de zitting 1952 (15 juli 1952) tot een met de zitting 1962-1963 (1 juni 1963) in kleiner formaat gedrukt en verdeeld in drie delen, elk bevattende het verslag, het aanhangsel en de bijlagen over onderwerpen die door bepaalde ministeries behandeld zijn:

  1. draad (formele verslag), Algemene Zaken, Financiën, Buitenlandse Zaken, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (later Zaken Overzee), Oorlog en Marine (later Defensie)
  2. Justitie, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  3. Economische Zaken, Landbouw Voedselvoorziening en Visserij, Sociale Zaken, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat en Maatschappelijk Werk
  Deze drie delen kunnen uit meer dan één band bestaan.

  In de zittingsjaren 1952 – 1962/1963 zijn de begrotingsstukken verdeeld over de delen I, II en III.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in