Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Staten-Generaal / Handelingen

2.02.21.01
Centrale Archief Selectiedienst, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2005
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.02.21.01
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst, H.A.J. van Schie
Nationaal Archief, Den Haag
2005

CC0

Periode:

1814-2012
merendeel 1847-2012

Omvang:

287.00 meter; 3763 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn Nederlandstalig, met dien verstande dat in de periode 1815-1830 vele redevoeringen in het Frans zijn gehouden. Van de bijlagen zijn een aantal eveneens in het Frans of Engels. Dat betreft hoofdzakelijk de verdragen, die Nederland met vreemde mogendheden heeft gesloten.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte documenten, waaronder kaarten, in banden ingebonden.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Handelingen der Staten-Generaal bevatten een woordelijk verslag van wat Kamerleden en ministers tijdens de vergaderingen van de beide Kamers hebben gezegd. Naast het woordelijk verslag zijn als bijlagen de behandelde stukken (Kamerstukken) afgedrukt, alsmede de vragen van de Kamerleden met de antwoorden van de ministers. Een jaarlijks alfabetisch register op namen en trefwoorden (tot 1979) vormt de toegang op de Handelingen en de bijlagen. Over de periode 1847-1955 bestaan meerjaarlijkse registers.
De Handelingen zijn ook digitaal te raadplegen, zie de websites Staten-Generaal Digitaal en Overheid.nl.

Archiefvormers:

 • Staten-Generaal, 1814-1815
 • Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1815-
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1815-

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • In 1857 besloot de Tweede Kamer om alsnog een zo volledig mogelijk verslag op te maken van hetgeen in die Kamer was voorgevallen. Personeel van de griffie werd met die taak belast en reconstrueerde het verslag en de bijlagen op basis van de beknopte verslagen uit de Staatscourant en andere kranten, van aantekeningen van oud-Kamerleden en oud-ministers, alsmede op de geschreven notulen en andere stukken, welke zich in het archief van de Kamer bevonden. De uitgaven werden gepubliceerd in de jaren 1859-1903 en zijn verzorgd door de Algemeene Landsdrukkerij (zittingsjaren 1814 t/m 1831 -1832 en 1846-1847), Martinus Nijhoff (zittingsjaren 1832-1833, 1843-1844 t/m 1845-1846) en de Zuid-Hollandsche Boek- en Handelsdrukkerij (zittingsjaren 1833-1834 t/m 1842-1843).

 • In de zomer van 1847 is besloten tot openbaarmaking van een zo volledig mogelijk verslag van het verhandelde in de Tweede Kamer. In de editie van 20 oktober 1847 wordt vermeld: "Met nr. 248 der Staats-Courant is verzonden het eerste vel van het Bijblad, waarin voortaan het volledige Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is meegedeeld." Deze uitgaven verschenen tot het zittingsjaar 1875-1876 als Bijblad tot de Nederlandsche Staatscourant.

 • Vanaf zittingsjaar 1876-1877 zijn de Handelingen en Bijlagen uitgegeven als een zelfstandige publicatie, onder verantwoordelijkheid van de beide Kamers der Staten-Generaal.

 • Ter vergroting van de toegankelijkheid van de Handelingen en de Bijlagen zijn in opdracht van de Tweede Kamer registers aangelegd, welke meerdere zittingsjaren beslaan. Het tien-jaarlijkse register over de periode 1955-1965 is wel voorbereid, maar nooit voltooid.

 • De werkzaamheden van beide Kamers zijn als gevolg van de oorlogsomstandigheden en bezetting sinds 10 mei 1940 blijven rusten. Over de periode 1940-1945 bestaan derhalve geen Handelingen en Bijlagen.

 • De Handelingen zijn vanaf de zitting 1952 (15 juli 1952) tot een met de zitting 1962-1963 (1 juni 1963) in kleiner formaat gedrukt en verdeeld in drie delen, elk bevattende het verslag, het aanhangsel en de bijlagen over onderwerpen die door bepaalde ministeries behandeld zijn:

  1. draad (formele verslag), Algemene Zaken, Financiën, Buitenlandse Zaken, Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (later Zaken Overzee), Oorlog en Marine (later Defensie)
  2. Justitie, Binnenlandse Zaken, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
  3. Economische Zaken, Landbouw Voedselvoorziening en Visserij, Sociale Zaken, Wederopbouw en Volkshuisvesting, Verkeer en Waterstaat en Maatschappelijk Werk
  Deze drie delen kunnen uit meer dan één band bestaan.

  In de zittingsjaren 1952 – 1962/1963 zijn de begrotingsstukken verdeeld over de delen I, II en III.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in